01 Protocolakkoord 1999-2000

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 15/02/2011
Geldig vanaf: 01/01/1999
Geldig tot: 31/12/2000

Protocol van sectoraal akkoord 1999-2000 gesloten op 28 juni 1999: risicogroepen, brugpensioen, tewerkstellingsakkoorden, implementatie van het "Sociaalplan", maaltijdcheques, aanvullende werkloosheidsuitkeringen, vervoerkosten, beloning van de anciënniteit, opzegtermijnen, opleiding, vakbondspremie, hospitalisatieverzekering...

In het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel werd op 28 juni 1999 een protocol van sectoraal akkoord 1999-2000 gesloten (nr. 53792/CO/324).

Verschillende delen van deze collectieve arbeidsovereenkomst maken wellicht nog het voorwerp uit van afzonderlijke CAO's. In ieder geval behandelen wij de verschillende onderwerpen systematisch in het daartoe voorziene hoofdstuk.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
28/06/1999
Registratienr
53792
Geldig van
-
Geldig tot
31/12/2000
Neerleggingsdatum
30/06/1999
Registratiedatum
31/01/2000
Onderwerp
protokol akkoord 1999-2000
BS Bericht van neerlegging
16/02/2000
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
-
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
MAALTIJDCHEQUES, ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, ALTERNATIEF VOORDEEL/BELONINGSWIJZE (EXCL. PREMIE, CHEQUE, BONUS), VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, DEELTIJDSE ARBEID, LOOPBAANONDERBREKING, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, RISICOGROEPEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), OPZEGGING/ONTSLAG

Historiek
01/01/1999 31/12/2000 01 Protocolakkoord 1999-2000