322 Uitzendarbeid voortaan mogelijk in de verhuissector (PC 140.05) en de binnenscheepvaart (PC 139)!

25/04/2018

Vanaf 9 april is het mogelijk een beroep te doen op uitzendarbeid in de verhuissector (PC 140.05) en de binnenscheepvaart (PC 139).

De relancewet van 26 maart 2018 bepaalt namelijk het volgende: « Verboden zijn de bepalingen in collectieve arbeidsovereenkomsten die voor bepaalde bedrijfstakken een algemeen verbod op de tewerkstelling van uitzendkrachten instellen ».

Dit betekent dat de bestaande sectorale verboden inzake uitzendarbeid in de verhuissector en de binnenscheepvaart voortaan zijn afgeschaft.

Deze bepalingen treden in werking op 9 april 2018.

Hoewel een algemeen sectoraal verbod op uitzendarbeid niet meer is toegestaan, behouden de sectoren wel de mogelijkheid om specifieke voorwaarden te bepalen voor het gebruik van deze tewerkstellingsvorm.

Bron: Wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, BS, 30 maart 2018.