322 Nieuwe pensioenpremie voor de uitzendkrachten bouw

11/04/2016

Op 9 december 2015 werd in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid (PC 322) een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten tot toekenning van een pensioenpremie aan de uitzendarbeiders die worden tewerkgesteld bij een bouwonderneming.

Deze premie bedraagt 0,16 % van het brutoloon aan 100 %. Zij wordt betaald door de uitzendkantoren en doorgerekend aan de bouwondernemingen die uitzendkrachten tewerkstellen. Het bedrag kan worden uitbetaald als premie of via een verhoging van het brutoloon.

Voor verschillende andere sectoren was dergelijke premie al voorzien. In het Paritair Comité voor de uitzendarbeid voorziet een cao immers in het principe dat aan uitzendkrachten die worden tewerkgesteld bij een gebruiker waarvoor een sectorale pensioenregeling bestaat, een pensioenpremie wordt toegekend.

De cao van 9 december 2015 geldt vanaf 1 januari 2016 voor een bepaalde duur van één jaar en in afwachting van een sectorale regeling van aanvullend pensioen voor het Paritair Comité voor de uitzendarbeid.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 0634 van de sectorale documentatie.