322 Nieuwe CAO ecocheques!

26/06/2015

Aan de uitzendkrachten worden ecocheques toegekend onder dezelfde voorwaarden als deze bepaald bij de overeenkomsten die daarvoor van toepassing zijn bij de gebruikers.

Indien een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de sector van de gebruiker de toekenning van ecocheques voorziet door een sociaal fonds, kennen de uitzendbureaus onder dezelfde voorwaarden ecocheques toe aan de uitzendkrachten tewerkgesteld in deze sector op voorwaarde dat dit recht uitdrukkelijk vermeld wordt in de collectieve arbeidsovereenkomst van de betrokken sector.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 54 van de sectorale documentatie.