322 Elektronische maaltijdcheques vanaf 1 januari 2013

19/09/2012

Op 1 januari 2013 wordt er een collectieve arbeidsovereenkomst van kracht betreffende de maaltijdcheques voor uitzendwerknemers. Ze werd op 12 juni 2012 gesloten in het Paritair Comité 322.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst voert de toekenning van elektronische maaltijdcheques in.

Met dit schrijven willen wij uw aandacht erop vestigen dat wanneer u dit systeem niet wenst toe te passen, de betreffende collectieve arbeidsovereenkomst de vervulling van een bijzondere formaliteit oplegt:

«  de ondernemingen van uitzendarbeid (…)  die vanaf de vankrachtwording van de onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst geen elektronische maaltijdcheques wensen toe te kennen moeten hun beslissing aan de voorzitter van het paritair comité meedelen in een aangetekend schrijven binnen de maand die volgt op de vankrachtwording van de onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.

Als er geen beslissing wordt meegedeeld binnen de maand volgend op de vankrachtwording van de onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, dan zal de toekenning van elektronische maaltijdcheques van toepassing zijn gedurende 1 jaar te tellen vanaf de vankrachtwording van de onderhavige collectieve overeenkomst ».

Het adres van de voorzitter van het paritair comité is het volgende:

Ernest Blerotstraat, 1
1070 Anderlecht

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 39 van de sectorale documentatie.