322 Uitzendkrachten: recht op betaalde wettelijke feestdag

09/09/2015

Bij het gebruik van uitzendkrachten moet u rekening houden met de vergoeding voor de wettelijke feestdagen. Nieuw is dat wanneer de feestdag zelf geen deel uitmaakt van één van twee opeenvolgende arbeidsovereenkomsten, deze toch vergoed moet worden indien onderstaande voorwaarden voldaan zijn.

Wanneer is dit van toepassing?

Uitzendkrachten hebben recht op een betaalde wettelijke feestdag tussen twee opeenvolgende arbeidscontracten indien:

  • de twee arbeidsovereenkomsten gesloten zijn bij hetzelfde uitzendbureau en
  • de twee arbeidsovereenkomsten in opdracht zijn van dezelfde gebruiker en
  • de onderbreking slechts één of meer feestdagen of vervangingsdagen betreft (eventueel in combinatie met één of meer dagen die normaal niet gewerkt worden in de onderneming).

Voorbeeld

Stel u hebt een uitzendkracht in dienst met een eerste arbeidscontract van maandag 21 tot en met donderdag 24 december 2015. U wenst dezelfde uitzendkracht via hetzelfde uitzendkantoor ook in dienst te nemen de daaropvolgende week. Deze tweede arbeidsovereenkomst loopt van maandag 28 december tot en met donderdag 31 december 2015. In dit geval zijn de drie bovenstaande voorwaarden vervuld en zal de uitzendkracht recht hebben op een vergoeding voor de feestdag op 25 december.

Wanneer u de samenwerking niet verder zet na 31 december 2015 zal 1 januari 2016 niet vergoed moeten worden op basis van deze regelgeving. Wel dienen nog steeds de algemene regels over feestdagen opgevolgd te worden, met aandacht voor de anciënniteit van de uitzendkracht.

Bron: Koninklijk besluit tot vaststelling van bijzondere modaliteiten betreffende de toepassing op de uitzendkrachten van de wetgeving inzake de feestdagen (1) van 10 augustus 2015 (BS 2 september 2015).