322 Tijdelijke werkloosheid voor seizoen en gelegenheidswerk die in quarantaine geplaatst worden

28/08/2020

Ingevolge een beslissing van de Minister van Werk kan vanaf 21 augustus 2020 ook tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden ingevoerd voor seizoen- en gelegenheidswerknemers in de land- en tuinbouw die op een bepaald aantal dagen per jaar tewerkgesteld zijn op basis van (mondelinge) dagcontracten en die in quarantaine moeten. De werkloosheidsdagen ingevolge de quarantaine tellen mee voor het aantal toegelaten te werken dagen in de sector. Om uitkeringen aan te kunnen vragen voor deze dagen is er een ASR nodig. Die is maar mogelijk als er een Dimona-periode voor de werknemers in kwestie bestaat.

Voor wie ?

De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is enkel mogelijk voor de werknemers voor wie een arbeidsovereenkomst is afgesloten waarvan de uitvoering wordt geschorst wegens overmacht omdat zij positief getest zijn op het Covid 19 en:

  • als gevolg daarvan omwille van een verplichte quarantainemaatregel tijdelijk de overeengekomen arbeid;
  • niet kunnen uitvoeren;
  • die niet beschikken over een beroeps- of vervangingsinkomen (bijvoorbeeld niet gerechtigd zijn op werkloosheidsuitkeringen).

 

Het gaat om de arbeiders aangegeven onder de werknemerskengetallen 010 en 022 en tewerkgesteld bij een werkgever die valt onder:

  • het paritair comité voor de landbouw (PC144), voor zover de werknemer uitsluitend wordt tewerkgesteld op de eigen gronden van de werkgever;
  • het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf (PC145), met uitzondering van de sector inplanting en onderhoud van parken en tuinen;
  • het paritair comité voor de uitzendarbeid (PC322), voor zover de uitzendarbeider wordt tewerkgesteld bij een gebruiker in één van de bovengenoemde sectoren.

Aanpassingen Dimona

  • Er wordt een nieuw type van werknemer (QUA) gemaakt zodat een onderscheid kan gemaakt worden tussen de werkelijke prestaties (aangegeven met het type EXT) en de dagen van quarantaine die het recht openen op tijdelijke werkloosheid.
  • Een Dimona met dergelijk type van werknemer kan gedaan worden met terugwerkende kracht vanaf 21 augustus 2020.
  • De Dimona moet dagelijks gebeuren maar zonder begin- en einduur.
  • De dagen aangegeven in Dimona met het type QUA tellen mee voor het aantal toegelaten te werken dagen in de sector. green@work wordt in die zin aangepast.