Tijdelijke verbetering van de aanvullende vergoeding voor tijdelijke werkloosheid

28/12/2022

Voor de periode van 01/10/2022 tot en met 31/03/2023 bedragen de dagbedragen van de aanvullende vergoedingen (in een stelsel van 6 dagen per week) 6,22 EUR.

De uitkering wordt aan de begunstigden betaaldper ontvangen werkloosheidsdag zonder maximum aantal dagen, met dien verstande dat dit aantal is uitgedrukt rekening houdend met een regeling van 6 vergoedbare dagen per week.

Zie voor meer informatie hoofdstuk 2002 van de sectorale documentatie.