Patronale tussenkomst in de vervoerskosten vanaf 1 februari 2024

19/03/2024

Vanaf 1 februari 2024 worden de prijzen van de treinkaart van de NMBS met 5,9 % verhoogd, zodat ook de schaal van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers vanaf die datum verhoogt.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 1201 van de sectorale documentatie.