Patronale tussenkomst in de vervoerskosten vanaf 1 februari 2022

14/02/2022

Vanaf 1 februari 2022 worden de prijzen van de treinkaart van de NMBS met 2,14 % verhoogd, zodat ook de schaal van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers vanaf die datum verhoogt.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 1202 van de sectorale documentatie.