314

Registratienr. Onderwerp Datum CAO Geldig van Geldig tot
183202 Regelen van de arbeid op 24 en 31 december 2023 28/09/2023 01/12/2023 01/06/2024
181498 Vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2025-2026 27/06/2023 01/01/2025 31/12/2026
181499 Landingsbaan 27/06/2023 01/07/2023 30/06/2025
181497 Vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2023-2024 27/06/2023 01/01/2023 31/12/2024
179628 Recht op deconnectie 03/05/2023
177358 Risicogroepen 15/12/2022 01/01/2023 31/12/2024
177361 Aanvullende vergoeding voor tijdelijke werkloosheid 15/12/2022 10/01/2022 31/03/2023
174186 Lonen en arbeidsvoorwaarden 19/05/2022 01/05/2022
173822 Vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid 2023-2024 21/04/2022 01/01/2023 31/12/2024
173821 Vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid 2021-2022 21/04/2022 01/01/2021 31/12/2022
174167 Toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan 2023 21/04/2022 01/01/2023 30/06/2023
173823 Toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan 2021-2022 21/04/2022 01/01/2021 31/12/2022
173151 Verplaatsingskosten 17/02/2022 17/02/2022
173152 Fonds voor bestaanszekerheid 17/02/2022 17/02/2022
163524 Verbetering van de aanvullende vergoeding voor tijdelijke werkloosheid in het kader van de coronapandemie 29/01/2021 01/01/2021 31/03/2021
161899 Verbetering van de aanvulling bij tijdelijke werkloosheid coronavirus 20/10/2020 01/07/2020 31/12/2020
161900 Bijdrage risicogroepen 20/10/2020 01/01/2021 31/12/2022
158554 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 1991 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten 09/04/2020 01/04/2020
158553 Verbetering van de aanvulling bij tijdelijke werkloosheid in het kader van de pandemie van het coronavirus 09/04/2020 01/03/2020 30/06/2020
157769 Vaststelling van de tewerkstellingsvoorwaarden van de werknemers op zondagen en feestdagen 04/03/2020 04/03/2020
157768 Wijziging van de CAO van 25/03/1991 tot oprichting van een fonds voorbestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten 04/03/2020 01/04/2020
157455 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen (2021-2022). 22/01/2020 01/01/2020 31/12/2022
157767 Verplaatsingskosten 22/01/2020 01/02/2020
157453 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen. 22/01/2020 01/01/2019 31/12/2020
157454 Verlaging van de leeftijdsgrens voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen betreft voor een landingsbaan voor de periode 2019-2020. 22/01/2020 01/01/2019 31/12/2020
155885 Toekenning ecocheques 18/11/2019 01/01/2019 31/12/2020
155884 loon- en arbeidsvoorwaarden 18/11/2019 18/11/2019
152825 wijziging van de statuten van het Fonds voor Bestaanszekerheid voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen 28/06/2019 06/06/2019
152198 non-discriminatie code 29/05/2019 29/05/2019
149471 financiering van maatregelen ter bevordering van tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 04/12/2018 01/01/2019 31/12/2020
142347 regelen van de arbeid op 24 en 31 december 2017 24/10/2017 01/12/2017 01/06/2018
141945 verplaatsingskosten 14/09/2017 01/09/2017 31/01/2019
141944 loonsverhoging 14/09/2017 01/09/2017
140784 uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst aangaande de risicogroepen in de kosten van de kinderopvang 06/07/2017 01/01/2017
140785 verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tothet recht op de uitkeringen voor een landingsbaan betreft 06/07/2017 01/01/2017 31/12/2018
140783 tijdskrediet 06/07/2017 01/04/2017
136869 functieclassificatie 07/12/2016 01/01/2017
136868 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen - werkgeversbijdragen 07/12/2016 01/01/2017 31/12/2018
134062 financiële bijdrage in de vervoerskosten 22/04/2016 01/02/2016 01/09/2017
131952 verlaging tot 55 jaar van het recht op uitkeringen tijdskrediet in toepassing van de CAO nr. 118 van de NAR 18/11/2015 01/01/2015 31/12/2016
131951 financiële bijdrage in de vervoerskosten 18/11/2015 01/01/2013 01/02/2016
129870 anciënniteitsverlof, eindejaarspremie en syndicale premie 30/09/2015 01/01/2013
127755 de opleiding 04/06/2015 01/01/2015 31/12/2016
127754 wijziging van de loonsverhoging in de kapperssector 04/06/2015 04/06/2015
124820 werkloosheid met bedrijfstoeslag 60 jaar 04/12/2014 01/01/2015 31/12/2017
123593 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 10/09/2014 01/01/2015 31/12/2016
123594 lonen 19/06/2014 01/07/2014
123397 functieclassificatie 19/06/2014 01/07/2014 07/12/2016
122073 werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar 21/03/2014 01/01/2014 31/12/2014
122049 aanvulling van de cao loon- en arbeidsvoorwaarden van 4 juni 2007 inzake de spilindex 21/03/2014 31/01/2014
119143 bijkomende vormingsinspanningen 25/11/2013 01/01/2013 31/12/2014
118582 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 25/11/2013 01/01/2013 31/12/2014
114984 werkloosheid met bedrijfstoeslag 56 jaar en 40 jaar beroepsloopbaan 23/04/2013 01/01/2013 31/12/2015
114983 tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen 23/04/2013 23/04/2013
112187 toelevering en onderhoud van werkmateriaal 11/10/2012 01/09/2012
111906 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 11/10/2012 01/01/2013 31/12/2014
111214 loon- en arbeidsvoorwaarden 27/08/2012 01/01/2013
108640 preventie van gezondheidsrisico's 25/01/2012 25/01/2012
105372 halftijds brugpensioen op 55 jaar 08/06/2011 01/01/2011 31/12/2012
105371 brugpensioen op 56 jaar - 40 jaar beroepsverleden 08/06/2011 01/01/2011 31/12/2015
105370 brugpensioen op 58 jaar 08/06/2011 01/01/2011 31/12/2014
105369 loon- en arbeidsvoorwaarden 08/06/2011 01/01/2011 31/12/2012
103482 brugpensioen op 58 jaar 24/01/2011 01/01/2011 01/01/2011
102433 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 25/10/2010 01/01/2011 31/12/2012
102434 loonvoorwaarden 25/10/2010 25/10/2010
101617 tewerkstellingsvoorwaarden op zon- en feestdagen 02/09/2010 02/09/2010 03/03/2020
101616 nieuwe arbeidsregelingen 02/09/2010 02/09/2010
100474 vormingsvergoedingen 22/06/2010 01/07/2010
99212 beschermingskledij : reiniging en onderhoud van werkkledij 17/03/2010 01/07/2009
97028 anciënniteitverlof - modaliteiten voor deeltijdse werknemers 03/12/2009 01/01/2009
96980 bijkomende werkloosheidsuitkeringen 03/12/2009 01/01/2009
95889 financiële bijdrage in de vervoerskosten 01/09/2009 01/06/2009 01/02/2016
95435 brugpensioen op 58 jaar 29/06/2009 01/01/2009 31/12/2013
95414 beschermingskledij : reiniging en onderhoud van werkkledij 29/06/2009 01/07/2009 01/07/2009
95436 halftijds brugpensioen op 55 jaar 29/06/2009 01/01/2009 31/12/2010
95413 functieclassificatie 29/06/2009 01/07/2009 01/07/2014
92527 tegemoetkomingen van het Fonds van Bestaanszekerheid in geval van arbeidsongeschiktheid die voortkomen uit arbeidsongevallen, beroepsziekte, gewone ziekte, ongeval van gemeen recht of moederschapsverlof 11/05/2009 01/01/2009
92528 reiniging en onderhoud van werkkledij 11/05/2009 01/07/2009 30/06/2009
92525 loon- en arbeidsvoorwaarden 11/05/2009 01/01/2009 31/12/2010
92526 aanvullende werkloosheidsuitkeringen 11/05/2009 01/01/2009 01/01/2009
89469 syndicale premie 08/10/2008 01/11/2008
89467 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 08/10/2008 01/01/2009 31/12/2010
88278 feestdag van 2 mei 20088 23/04/2008
87329 loon- en arbeidsvoorwaarden 13/02/2008 01/01/2007 01/07/2014
86339 wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid 06/11/2007 01/11/2007
86229 overwerk 24/09/2007 01/10/2007
86122 statuut van de syndicale afvaardiging 24/09/2007 01/10/2007
83845 loon- en arbeidsvoorwaarden 04/06/2007 01/01/2007
83846 halftijds brugpensioen op 55 jaar 04/06/2007 01/01/2007 31/12/2010
83844 brugpensioen op 58 jaar 04/06/2007 01/01/2007 31/12/2010
82968 vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ 14/05/2007 01/01/2007 31/12/2008
82967 vaststelling van de loontoeslagen voor de tewerkstelling op zon- en feestdagen en het 's nachts tewerkstellen van de werknemers in sommige ondernemingen 14/05/2007 01/06/2007
82462 wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid 26/02/2007 19/12/2006
81284 het regelen van de arbeid op 24 en 31 december 2006 11/09/2006 01/12/2006 31/12/2006
80331 vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ 20/06/2006 01/01/2005 31/12/2006
80135 loonvoorwaarden 15/05/2006 01/01/2006 31/12/2006
75840 wijziging van de c.a.o. van 25 april 2005 betreffende de toekenning van de kwalificatiepremie 27/06/2005 01/01/2004
74706 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 25/04/2005 01/01/2005 31/12/2004
74705 brugpensioen op 58 jaar 25/04/2005 01/03/2005 31/12/2008
74707 loon- en arbeidsvoorwaarden 25/04/2005 01/01/2005 31/12/2006
74703 kwalificatiepremie 25/04/2005 01/01/2005 01/07/2010
74704 halftijds brugpensioen op 55 jaar 25/04/2005 01/01/2005 31/12/2008
74702 sectorale non-discriminatiecode 11/10/2004 29/05/2019
74701 wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid 11/10/2004
71970 kwalificatiepremie 26/04/2004 01/10/2003
69031 bevordeing van de werkgelegenheid, bepaling van de classificatie en eraan verbonden loon- en arbeidsvoorwaarden 29/09/2003 31/12/2004
68699 kwalificatiepremie 29/09/2003
67355 brugpensioen op 58 jaar 12/05/2003 31/12/2006
67639 vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ 12/05/2003 31/12/2004
67354 halftijds brugpensioen op 55 jaar 12/05/2003 31/12/2006
66295 Vaststelling van de arbeidstijden voor het onderhoudspersoneel 10/03/2003
66296 Vaststelling van het bedrag der werkgeversbijdrage aan het Fonds voor bestaanzekerheid voor de financiering van de kwalificatiepremie 10/03/2003
66294 Vaststelling van het bedrag der werkgeversbijdrage aan het Fonds voor bestaanzekerheid voor de financiering van de syndicale premie 10/03/2003
66178 Maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid, de bepaling van declassificatie en de eraan verbonden loon- en arbeidsvoorwaarden 10/03/2003 31/12/2002
61409 loontoeslagen voor de tewerkstelling op zon- en feestdagen en voor nachtwerk 17/12/2001 31/05/2007
60380 Regeling van de arbeid op 23, 24, 30 en 31 december 2001 26/11/2001 31/12/2001
59138 arbeidsduur van deeltijds tewerkgestelde werknemers 02/07/2001
59039 functieclassificatie 02/07/2001 31/12/2006
57502 verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20/02 en 27/03 1995, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen 26/02/2001 31/12/2004
57501 vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het Fonds voor bestaanzekerheid-risicogroepen 26/02/2001 31/12/2002
58558 maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid en aanpassing van de arbeidsvoorwaarden 26/02/2001 31/12/2002
57500 invoering van een nieuwe classificatie met eraan verbonden arbeids- enloonvoorwaarden 26/02/2001 31/12/2002
57250 vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ 26/02/2001
58167 loonvoorwaarden 17/07/2000
58166 vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ 17/07/2000
55287 wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid 15/05/2000
55288 vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ 17/04/2000 31/12/2002
54922 wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid 17/04/2000