314 Wijziging van de NACEBEL-code voor de zonnecentra – diensten in verband met het lichamelijk welzijn

02/03/2017

Vanaf 1 maart 2017 moet elke vestigingseenheid waar een zonnecentrum wordt uitgebaat in de  Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) ingeschreven zijn met de nieuwe specifieke            NACEBEL- code 9604002 – Zonnecentra.

Ondernemingen die geen zonnecentrum hebben maar andere diensten in verband met het lichamelijk welzijn aanbieden, moeten ook vragen om hun activiteiten aan te passen omdat de NACEBEL-codes opgesplitst zijn.

Wat moet ik doen?

  • Ondernemingen die een zonnecentrum uitbaten, kunnen de toevoeging van de code 9604002 gratis aanvragen bij de beheersdienst van de KBO.
  • Ondernemingen die geen zonnecentrum uitbaten maar activiteiten uitoefenen onder code 9604003 “Diensten in verband met het lichamelijk welzijn zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden,  massagesalons, enz.”  kunnen de toevoeging van de code 9604003 gratis aanvragen bij de beheersdienst van de KBO.

Deze wijzigingen worden van kracht op 1 maart 2017.

Over welke termijn beschik ik?

U kunt de aanvraag tot wijziging/toevoeging tot 30 april 2017 gratis aanvragen bij de beheersdienst van de KBO.

Welke procedure moet ik volgen?

Op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie vindt u hierover meer informatie en de te volgen procedure: http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/entreprises/zc/#.WLa1s00izLF