314 Toekenning van ecocheques 2019

10/12/2019

Voor de werknemers  voltijds tewerkgestelde met een volledige referteperiode in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, worden ecocheques toekegend, enkel in 2019, voor een waarde van 220€.

Voor de werknemers met een deeltijdse betrekking  en/of een onvolledige referteperiode, worden de ecocheques berekend naar rato van het aantal reëel gepresteerde en gelijkgestelde uren in de referteperiode.

De betaling van de ecocheques vindt plaats in de loop van de maand januari 2020.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 54 van de sectorale documentatie.