314 Nieuwe beroepsclassificatie en nieuwe barema's voor de Fitness sector op 1 juli 2014

03/10/2014

Krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 19 juni 2014 in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen worden de beroepsclassificatie en barema's gewijzigd voor de fitness sector. Ze treedt in werking op 1 juli 2014 voor onbepaalde duur.

Er zijn nu 7 categoriëen (F1 tot F7).

De barema's voor andere sectoren veranderen niet.

Voor de beroepenclassificatie, zie onze sectorale documentatie Hfdst. 03 en voor de loonvoorwaarden, zie onze sectorale documentatie Hfdst. 040101.