314 Mag u als werkgever van een kapperszaak of een schoonheidsinstituut uw personeel op zondag 24 december en 31 december 2017 tewerkstellen?

09/10/2017

Tijdens de Kerstperiode draaien de kappers en schoonheidsinstituten terug op volle toeren. Dit jaar vallen kerstavond (24 december) en oudejaarsavond (31 december) op een zondag. Mogelijk wordt een cao afgesloten die tewerkstelling op zondag 24 december en zondag 31 december mogelijk maakt.

Algemeen principe:  arbeid op zon -en feestdagen is verboden!

In principe is het verboden om personeel tewerk te stellen op een zon- of feestdag. Wel kunnen zelfstandige kappers en schoonheidsinstituten op een zon- of feestdag openen zolang ze die dag geen personeel tewerkstellen (en dus enkel als ze er zelf instaan).

Uitzondering voor badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra

Het verbod op zondagsarbeid moet wel worden genuanceerd: kleinhandelszaken en kapsalons, die gevestigd zijn in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra én opgenomen zijn in de lijst van de erkende toeristische centra, mogen onder de volgende voorwaarden wel personeel op zondag tewerkstellen:

  1. naar aanleiding  van bepaalde gelegenheden waar allerlei manifestaties en organisaties plaatsvinden (zoals salons, tentoonstellingen, musea, handels-, landbouw- en industriële beurzen, braderijen, stoeten en sportmanifestaties) of waar tijdens het weekend een toevloed  van toeristen plaats heeft ingevolge het bestaan van bezienswaardig -of bekendheden, plaatsen van culturele, historische of religieuze aard of van natuurschoon en gedurende maximum 13 zondagen per kalenderjaar;
  2. gedurende de Kerst – en Nieuwjaarsvakantie;
  3. tussen 1 mei en 30 september.

Uitzondering als een cao gesloten wordt die tewerkstelling op 24 december en 31 december toelaat

Momenteel onderhandelen vakbond en werkgeversfederatie over een cao die, net zoals in 2006, zondagsarbeid zal toelaten specifiek op 24 december en 31 december. Voorlopig is deze cao dus nog niet afgesloten.