314 Loonsverhoging

03/10/2017

In het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen werd op 14 september 2017 een CAO gesloten betreffende de loonsverhoging.

Loonsverhogingen in subsector Schoonheidszorgen:

Op 1 september 2017:

  • Een brutoverhoging van 1,1% op alle sectorale minimumbezoldigingen;
  • Een brutoverhoging van 1,1% op alle bezoldigingen die hoger liggen dan de sectorale minimumlonen.

Loonsverhogingen in de subsector Fitness:

Op 1 januari 2018:

  • Een brutoverhoging van 1,1% op alle sectorale minimumlonen en minimumbezoldigingen.
  • Een forfaitaire brutoverhoging van 21,87€ op alle maandlonen en bezoldigingen die hoger liggen dan de sectorale minimumlonen. Dit forfait wordt bekomen door het maandloon van categorie 3 met 1,1 % te verhogen.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 040101 van de sectorale documentatie.