314 CAO 18 november 2019

05/12/2019

In het paritair comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen werd op 18 november 2019 een CAO voor 2019-2020 gesloten (PC 314).

We houden eraan uw aandacht te vestigen op volgende voordelen die in het kader van deze CAO aan de werknemers toegekend moeten worden:

I. Koopkracht

1 januari 2020:

  • Verhoging van de minimumlonen en reële lonen met 0,0860€/uur of 14,14 €/maand.

II. Eindejaarspremie

  • Verhoging eindejaarspremie met 0,5% vanaf 2019;
  • Vanaf de betaling van de eindejaarspremie 2019 : toepassing van een percentage van 9,5% op de bruto jaarlonen.

III. Anciënniteitsverlof

  • 1 verlofdag vanaf 3 jaar anciënniteit in de onderneming;
  • 2 verlofdagen vanaf 8 jaar anciënniteit in de onderneming;
  • 3 verlofdagen vanaf 13 jaar anciënniteit in de onderneming-;
  • 4 verlofdagen vanaf 18 jaar anciënniteit in de onderneming;
  • 5 verlofdagen vanaf 23 jaar    anciënniteit in de onderneming;
  • Per schijf van 5 jaar anciënniteit in de onderneming wordt een bijkomende verlofdag toegevoegd.

 

Deze CAO heeft uitwerking vanaf 18 november 2019.

 

Ilse Van de Geuchte