2802 Tijdskrediet eindeloopbaan (recht)

Paritair (sub-)Comité nr.:
314.00.00-00.00

Bijwerking: 28/08/2017
Geldig vanaf: 01/04/2017

Deze sector heeft een cao gesloten betreffende het recht op 1/5 tijdskrediet eindeloopbaan vanaf de afwijkende leeftijd van 50 jaar mits een beorepsloopbaan van 28 jaar.

Eén van de mogelijkheden van tijdskrediet eindeloopbaan is tijdskrediet vanaf de leeftijd van 50 jaar op voorwaarde dat men een beroepsloopbaan van 28 jaar als loontrekkende heeft. Om dit tijdskrediet onder de vorm van een 1/5de - vermindering op te nemen, moet deze mogelijkheid verplicht voorzien zijn door een sectorale cao.

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten.

Opgelet! Het recht op dit tijdskrediet bestaat nog steeds (krachtens cao nr. 103) maar geeft geen recht meer op onderbrekingsuitkeringen (behalve in het kader van de overgangsmaatregelen).

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
06/07/2017
Registratienr
140783
Geldig van
01/04/2017
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
07/07/2017
Registratiedatum
02/08/2017
Onderwerp
tijdskrediet
BS Bericht van neerlegging
23/08/2017
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
16/01/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
12/02/2018
Keywords
BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, LOOPBAANONDERBREKING, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET

Historiek
01/04/2017 31/12/2050 2802 Tijdskrediet eindeloopbaan (recht)
23/04/2013 31/03/2017 2802 Tijdskrediet eindeloopbaan (recht)