2802 Tijdskrediet eindeloopbaan (recht)

Paritair (sub-)Comité nr.:
314.00.00-00.00

Bijwerking: 28/08/2017
Geldig vanaf: 23/04/2013
Geldig tot: 31/03/2017

Eén van de mogelijkheden van tijdskrediet eindeloopbaan is tijdskrediet vanaf de leeftijd van 50 jaar op voorwaarde dat men een beroepsloopbaan van 28 jaar als loontrekkende heeft. Om dit tijdskrediet onder de vorm van een 1/5de - vermindering op te nemen, moet deze mogelijkheid verplicht voorzien zijn door een sectorale cao.

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten.

Opgelet! Het recht op dit tijdskrediet bestaat nog steeds (krachtens cao nr. 103) maar geeft geen recht meer op onderbrekingsuitkeringen (behalve in het kader van de overgangsmaatregelen).

Voor de reglementering inzake tijdskrediet verwijzen wij u naar onze brochure.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
23/04/2013
Registratienr
114983
Geldig van
23/04/2013
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
25/04/2013
Registratiedatum
22/05/2013
Onderwerp
tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen
BS Bericht van neerlegging
04/06/2013
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
03/02/2014
Gepubliceerd in het B.St. van
16/07/2014
Keywords
LOOPBAANONDERBREKING, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN

Datum CAO
04/06/2007
Registratienr
83845
Geldig van
01/01/2007
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
02/07/2007
Registratiedatum
11/07/2007
Onderwerp
loon- en arbeidsvoorwaarden
BS Bericht van neerlegging
01/10/2007
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
19/03/2008
Gepubliceerd in het B.St. van
05/05/2008
Keywords
LONEN, EINDEJAARSPREMIE, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), FUNCTIECLASSIFICATIE, ARBEIDSDUUR IN UREN, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, SYNDICALE PREMIE, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Historiek
01/04/2017 31/12/2050 2802 Tijdskrediet eindeloopbaan (recht)
23/04/2013 31/03/2017 2802 Tijdskrediet eindeloopbaan (recht)