25 Syndicale premie

Paritair (sub-)Comité nr.:
314.00.00-00.00

Bijwerking: 02/11/2015
Geldig vanaf: 01/01/2009

CAO van 11 mei 2009 (nr. 92525/CO/314.), verlengd voor onbepaalde duur
Geldigheid: 01/01/2009 - onbepaalde duur

Bedrag: 135€

In het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen werd op 11 mei 2009 een collectieve arbeidsovereenkomst houdende de bepaling van de loon-en arbeidsvoorwaarden en maatregelen ter bevordering van de vorming gesloten. Deze CAO werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 17 juni 2009 onder het nr. 92525/CO/314.

Wij geven U hierna de bepalingen betreffende de syndicale premie van deze CAO.

A. Tekst CAO 11 mei 2009 

HOOFDSTUK 1 -Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers en op de werkgevers van de ondernemingen die behoren tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen. Onder werknemers verstaat men de arbeiders, arbeidsters en bedienden.

(…)

Artikel 20 

Vanaf 2009 zal de syndicale premie overeenstemmen met het bedrag waarvoor bijdragen zijn vrijgesteld van RSZ. De syndicale premie zal dus automatisch aangepast wrdn aan dat bedrag.

Voor 2009 bedraagt de syndicale premie 135€.

(...)

Hoofdstuk XVI - Duur en geldigheid

(…)

Artikel 22-Duur

De huidige overeenkomst word gesloten voor een période van twee jaar.

Zij heeft uitwerking metingang va 1 januari 2009.

De CAO van 8 juni 2011 (nr 105369/CO/314) verlengt alle bestaande akkoorden voor 2 jaar. De toekenning van de syndicale premie blijft dus gewaarborgd in 2011 en 2012.

De CAO van 30 september 2015 (nr 129870/CO/314) verlengt alle bestaande akkoorden voor onbepaalde duur vanaf 1 januari 2013.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
30/09/2015
Registratienr
129870
Geldig van
01/01/2013
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
01/10/2015
Registratiedatum
21/10/2015
Onderwerp
anciënniteitsverlof, eindejaarspremie en syndicale premie
BS Bericht van neerlegging
29/10/2015
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
01/04/2016
Gepubliceerd in het B.St. van
03/05/2016
Keywords
EINDEJAARSPREMIE, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, WELZIJN OP HET WERK, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, SYNDICALE PREMIE

Datum CAO
11/05/2009
Registratienr
92525
Geldig van
01/01/2009
Geldig tot
31/12/2010
Neerleggingsdatum
14/05/2009
Registratiedatum
17/06/2009
Onderwerp
loon- en arbeidsvoorwaarden
BS Bericht van neerlegging
09/07/2009
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
18/11/2009
Gepubliceerd in het B.St. van
02/06/2010
Keywords
LONEN, EINDEJAARSPREMIE, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), FUNCTIECLASSIFICATIE, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, RISICOGROEPEN, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), BRUGPENSIOEN, SYNDICALE PREMIE

Historiek
01/01/2009 31/12/2999 25 Syndicale premie
01/11/2008 31/12/2008 25 Syndicale premie
01/01/2007 31/10/2008 25 Syndicale premie
01/01/2005 31/12/2006 25 Syndicale premie
01/01/2003 31/12/2004 25 Syndicale premie
01/01/2003 31/12/2004 25 Syndicale premie