2202 Historiek SWT 60 jaar – Kliksysteem

Paritair (sub-)Comité nr.:
314.00.00-00.00

Bijwerking: 19/01/2015
Geldig vanaf: 01/01/2015
Geldig tot: 31/12/2017

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 60 jaar mits een bepaalde loopbaan dat door een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst moest worden voorzien, is sinds 1 januari 2018 afgeschaft.

 

Mannen

Vrouwen

 

Leeftijd

Loopbaan

Leeftijd

Loopbaan

2015

60 jaar

40 jaar

60 jaar

31 jaar

2016

32 jaar

2017

33 jaar

 

De toegang tot dit type SWT is dus niet meer mogelijk, behalve als het kliksysteem wordt toegepast:

De werknemer kan het SWT genieten als voornoemde voorwaarden vervuld zijn.

In deze sector bestaat een collectieve arbeidsovereenkomst die een SWT vanaf 60 jaar voorziet.

 

Voor de reglementering inzake stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag verwijzen wij u naar onze brochure.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
04/12/2014
Registratienr
124820
Geldig van
01/01/2015
Geldig tot
31/12/2017
Neerleggingsdatum
04/12/2014
Registratiedatum
24/12/2014
Onderwerp
werkloosheid met bedrijfstoeslag 60 jaar
BS Bericht van neerlegging
16/01/2015
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
02/07/2015
Gepubliceerd in het B.St. van
23/07/2015
Keywords
STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)

Historiek
01/01/2015 31/12/2017 2202 Historiek SWT 60 jaar – Kliksysteem