2104 SWT 59 jaar - 40 jaar loopbaan

Paritair (sub-)Comité nr.:
314.00.00-00.00

Bijwerking: 24/08/2020
Geldig vanaf: 01/01/2019
Geldig tot: 31/12/2022

Leeftijd: 59 jaarLoopbaan: 40 jaar

De werknemers die een beroepsloopbaan van 40 jaar kunnen bewijzen, kunnen vanaf de leeftijd van 60 jaar (sinds 1 januari 2017) in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag stappen. 

Dit type SWT moet bepaald zijn in een sector-cao die werd gesloten in toepassing van en in overeenstemming met de modaliteiten en voorwaarden die in een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de Nationale Arbeidsraad werden vastgesteld.

De leeftijd van 60 jaar is niet van toepassing indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • er is een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, afgesloten in de Nationale Arbeidsraad, die een lagere leeftijdsgrens voorziet en die van kracht is gedurende de periode 01/01/2019 – 30/06/2021, zonder dat de leeftijdsgrens lager mag zijn dan 59 jaar;
  • een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst moet afgesloten zijn (en bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaard) waarbij uitdrukkelijk gesteld wordt dat deze cao afgesloten is in toepassing van de nationale cao.

Voor de periode 2019-2020 heeft de Nationale Arbeidsraad de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 135 gesloten. Voor de periode 01/01/2021 – 30/06/2021 heeft de Nationale Arbeidsraad de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 142 gesloten.

De werkgever moet gebonden zijn door een sectorale cao gesloten ter uitvoering van cao nr. 135 en 142 om het systeem vanaf 59 jaar te activeren.

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten. Opgelet: we raden u aan te letten op de geldigheidsperiode van de cao.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
22/01/2020
Registratienr
157455
Geldig van
01/01/2020
Geldig tot
31/12/2022
Neerleggingsdatum
22/01/2020
Registratiedatum
03/03/2020
Onderwerp
Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen (2021-2022).
BS Bericht van neerlegging
30/03/2020
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
31/07/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
14/08/2020
Keywords
STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)

Datum CAO
22/01/2020
Registratienr
157453
Geldig van
01/01/2019
Geldig tot
31/12/2020
Neerleggingsdatum
22/01/2020
Registratiedatum
03/03/2020
Onderwerp
Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen.
BS Bericht van neerlegging
30/03/2020
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
31/07/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
25/08/2020
Keywords
LONEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)

Historiek
01/01/2019 31/12/2022 2104 SWT 59 jaar - 40 jaar loopbaan