2003 Bestaanszekerheidsuitkeringen (ziekte-ongeval)

Paritair (sub-)Comité nr.:
314.00.00-00.00

Bijwerking: 01/03/2010
Geldig vanaf: 01/01/2009

Tussenkomsten:

  • arbeidsongeval
  • beroepsziekte
  • langdurige arbeidsongeschiktheid
  • moederschapsverlof

Betaling: door het Fonds.

In het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen werd op 11 mei 2009 een CAO gesloten die voorziet in tegemoetkomingen van het Fonds van Bestaanszekerheid in geval van arbeidsongeschiktheid die voortkomen uit arbeidsongevallen, beroepsziekte, gewone ziekte, ongeval van gemeen recht of moederschapsverlof (nr. 92527/CO/314).

1. Uitkering

De in deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde arbeidsongevallen, beroepsziekten, arbeidsongeschiktheid van lange duur en moederschapsverlof zijn die welke als dusdanig worden erkend in de wetgevingen betreffende de arbeidsongevallen, de beroepsziekten, de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en het moederschapsverlof.

Voor de toepassing van deze tegemoetkoming wordt als ongeval, als beroepsziekte of als langdurige arbeidsongeschiktheid beschouwd, het ongeval, de beroepsziekte of de langdurige arbeidsongeschiktheid die een volledige arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft van meer dan dertig kalenderdagen te rekenen met ingang van de dag van het begin van de beroepsziekte of de volledige arbeidsongeschiktheid die recht geven op de bij de betrokken wetgevingen voorziene vergoedingen. De vergoeding is ook in het kader van het moederschapsverlof toegekend.

2. Bedrag en duur

De periode van arbeidsongeschiktheid of moederschapsverlof die door de tegemoetkoming van het fonds gedekt is, neemt een aanvang op de éénendertigste dag van de in artikel 3 bedoelde ongeschiktheid. De aanvullende vergoeding wordt gedurende maximum 120 dagen per jaar toegekend.

Het dagelijkse bedrag van de tegemoetkoming is bepaald op :
- 5,00 EUR met ingang van de éénendertigste;
- de vergoeding wordt uitbetaald aan de begunstigden rekening houdend met een regeling van zes vergoedbare dagen per week.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
11/05/2009
Registratienr
92527
Geldig van
01/01/2009
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
14/05/2009
Registratiedatum
17/06/2009
Onderwerp
tegemoetkomingen van het Fonds van Bestaanszekerheid in geval van arbeidsongeschiktheid die voortkomen uit arbeidsongevallen, beroepsziekte, gewone ziekte, ongeval van gemeen recht of moederschapsverlof
BS Bericht van neerlegging
09/07/2009
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
18/11/2009
Gepubliceerd in het B.St. van
02/06/2010
Keywords
ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN

Historiek
01/01/2009 31/12/2999 2003 Bestaanszekerheidsuitkeringen (ziekte-ongeval)