2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)

Paritair (sub-)Comité nr.:
314.00.00-00.00

Bijwerking: 02/02/2024
Geldig vanaf: 01/01/2009

Uitkering: tijdelijke werkloosheid arbeiders en economisch werkloosheid bedienden.

Bedrag:

 • sectoraal gedurende 100 eerste dagen:

  • arbeiders (tijdelijke werkloosheid): 5 EUR/dag (reg. 6d/w);
  • bedienden (economisch): 5 EUR/dag (reg. 6d/w);
 • wettelijk:
  • 2 EUR/dag in geval van technische stoornis, slecht weer of economische redenen (vanaf 101ste dag);
  • 5 EUR/dag gedekt door een tijdelijke werkloosheidsuitkering bovenop de sectorale toeslag voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid met uitzondering van overmacht.

Betaling: door de vakbondsorganen of door het Fonds en voor wettelijk supplement door de werkgever.

In het Paritair Comité voor het Kappersbedrijf, de Schoonheidszorgen en de fitness werd op 3 december 2009 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de toekenning van aanvullende werkloosheidsuitkeringen aan de werknemers uit het Kappersbedrijf, de Schoonheidszorgen en de fitness (nr. 96980/CO/314). Zij wordt aangevuld door de cao van 15 december 2022  (nr. 177361/CO/314).

Op 9 april 2020 werd een tijdelijke cao betreffende de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gesloten in het paritair comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen (nr 158553/CO/314). Zij voorziet een verhoging van de aanvullende vergoeding ingeval van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht in het kader van de COVID-19 maatregelen.  Zij wordt aangevuld door:

 • de cao van 20 oktober 2020 (nr. 161899/CO/314);
 • de cao van 29 januari 2021 (nr. 163524/CO/314).

1. Uitkering

Tijdelijke werkloosheid voor arbeiders en werkloosheid voor economisch redenen voor bedienden.

2. Bedrag en duur

De vergoeding wordt uitbetaald aan de begunstigden per ontvangen werkloosheidsdag ten belope van maximum 100 dagen (kredietdagen) per jaar (1 januari - 31 december), met dien verstande dat dit aantal is uitgedrukt rekening houdend met een regeling van 6 vergoedbare dagen per week.

De dagbedragen (uitgedrukt rekening houdend met een regeling van 6 vergoedbare dagen per week) van de aanvullende uitkeringen die in de loop van deze overeenkomst worden uitgekeerd, belopen 5 EUR.

Voor de periode van 01/10/2022 tot 31/03/2022: 6,22 EUR/dag (in een stelsel van 6 dagen/week), wordt uitbetaald de vergoeding aan de begunstigden per ontvangen werkloosheidsdag zonder maximum aantal dagen, met dien verstande dat dit aantal is uitgedrukt rekening houdend met een regeling van 6 vergoedbare dagen per week.

3. Betaling

De aanvullende vergoeding wordt uitbetaald door de syndicale uitbetalingsinstellingen werkloosheidsvergoedingen mits naleving van de door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening vastgesteld procedures.

De werknemers vergoedt door het HVW dienen hun aanvraag tot vergoeding in bij het Fonds voor Bestaanszekerheid.

De aanvullende werkloosheidsuitkeringen worden niet uitgekeerd aan de werknemers die tevens het statuut hebben van zelfstandige in bijberoep in de sector en hierdoor geen werkloosheidsvergoedingen ontvangen.

4. Wettelijk uitkering

Sinds 2012, heeft de werknemer recht op een supplement op de werkloosheidsuitkering. Het minimumbedrag van het supplement wordt bepaald op 2 euro per dag waarop de arbeider niet heeft gewerkt wegens tijdelijke werkloosheid (economisch, technisch, slecht weer). De werkgever is ertoe gehouden dit supplement te betalen, tenzij de betaling daarvan door een door de Koning algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst ten laste wordt gelegd van het Fonds voor Bestaanszekerheid.

Vanaf 1 januari 2024 moeten werkgevers aan de werknemers (arbeiders en bedienden) die ze in tijdelijke werkloosheid  (met uitzondering van overmacht) plaatsen voor elke door de werkloosheid vergoede dag een bijkomend supplement van 5 euro betalen, tenzij de betaling ervan door een door de Koning algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst ten laste wordt gelegd van het Fonds voor Bestaanszekerheid. Dit wettelijk supplement van 5 euro moet steeds betaald worden bovenop de bestaande supplementen die reeds voorzien zijn bij wet, CAO of andere bestaande afspraken in ondernemingen. Voor meer info, verwijzen wij u naar ons artikel.

PC 314: De werkgever moet een aanvullende vergoeding van min. 2 EUR/dag werkloosheid betalen na de vergoedbare periode voorzien door de sector  (vanaf de 101de dag). De aanvullende vergoeding van 5 euro moet steeds betaald worden voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid met uitzondering van overmacht en dit bovenop de voorziene sectorale toeslag. 

5. Tabel

Duur
Bedrag/dag
Type werkloosheid
Tussenkomst
Eerste 100 dagen 5 EUR arbeiders: tijdelijke werkloosheid Vakbondsorganen of het Fonds
bedienden: economisch
+ 5 EUR wettelijk Elk soort werkloosheid behalve overmacht Werkgever
Vanaf de 101ste dag 2 EUR wettelijk Economisch, technisch en slecht weer
+ 5 EUR wettelijk Elk soort werkloosheid behalve overmacht

6. Werkloosheid energiecrisis

Er is ook een wettelijke vergoeding voorzien voor tijdelijke werkloosheid energiecrisis (te betalen door de werkgever). Aangezien deze sector reeds een supplement voorziet voor economische werkloosheid in het klassieke stelsel, verwijzen we je naar ons interprofessioneel artikel dat uitlegt hoe je die toeslag combineert met de wettelijke toeslag die wordt voorzien bij tijdelijke werkloosheid energiecrisis. Deze maatregel is niet langer van toepassing in maart 2023.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
15/12/2022
Registratienr
177361
Geldig van
10/01/2022
Geldig tot
31/03/2023
Neerleggingsdatum
19/12/2022
Registratiedatum
22/12/2022
Onderwerp
Aanvullende vergoeding voor tijdelijke werkloosheid
BS Bericht van neerlegging
12/01/2023
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
07/06/2023
Gepubliceerd in het B.St. van
28/06/2023
Keywords
WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
Tekst aangepast op
11/01/2023

Datum CAO
29/01/2021
Registratienr
163524
Geldig van
01/01/2021
Geldig tot
31/03/2021
Neerleggingsdatum
08/02/2021
Registratiedatum
04/03/2021
Onderwerp
Verbetering van de aanvullende vergoeding voor tijdelijke werkloosheid in het kader van de coronapandemie
BS Bericht van neerlegging
31/03/2021
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
09/06/2021
Gepubliceerd in het B.St. van
05/08/2021
Keywords
WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
Tekst aangepast op
07/03/2021

Datum CAO
20/10/2020
Registratienr
161899
Geldig van
01/07/2020
Geldig tot
31/12/2020
Neerleggingsdatum
29/10/2020
Registratiedatum
12/11/2020
Onderwerp
Verbetering van de aanvulling bij tijdelijke werkloosheid coronavirus
BS Bericht van neerlegging
01/12/2020
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
15/03/2021
Gepubliceerd in het B.St. van
19/04/2021
Keywords
WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)

Datum CAO
09/04/2020
Registratienr
158553
Geldig van
01/03/2020
Geldig tot
30/06/2020
Neerleggingsdatum
09/04/2020
Registratiedatum
25/05/2020
Onderwerp
Verbetering van de aanvulling bij tijdelijke werkloosheid in het kader van de pandemie van het coronavirus
BS Bericht van neerlegging
22/06/2020
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
31/01/2021
Gepubliceerd in het B.St. van
05/03/2021
Keywords
WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)

Datum CAO
03/12/2009
Registratienr
96980
Geldig van
01/01/2009
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
07/12/2009
Registratiedatum
21/01/2010
Onderwerp
bijkomende werkloosheidsuitkeringen
BS Bericht van neerlegging
01/02/2010
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
30/07/2010
Gepubliceerd in het B.St. van
07/09/2010
Keywords
WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), OPZEGGING/ONTSLAG

Historiek
01/01/2009 31/12/2050 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/01/2009 01/01/2009 2002 20 Aanvullende werkloosheidsuitkeringen