1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: regels

Paritair (sub-)Comité nr.:
314.00.00-00.00

Bijwerking: 20/12/2023
Geldig vanaf: 01/02/2019

Openbaar vervoer:

  • Trein: 100% van het abonnement of de treinkaart van de NMBS
  • Andere: 100% van de werkelijk betaalde prijs

Privévervoer:

  • Loonplafond: neen
  • Minimale afstand: neen 
  • Bedrag: per aanwezigheidsdag 1/5de van de geïndexeerde weekkaart van de NMBS

Fiets:

  • Bedrag: maximum vrijgesteld bedrag (0,35 EUR/km op 01/01/2024)

In het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen werd op 22 januari 2020 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de verplaatsingskosten (nr. 157767/CO/314). Het artikel 4 werd door de cao van 17 februari 2022 gewijzigd (nr. 173151/CO/314).

1. Gemeenschappelijk openbaar vervoer per spoor

Voor de werknemers die uitsluitend gebruik maken van het treinvervoer, betaalt de werkgever 100% terug van de werkelijke prijs van het abonnement (2de klas) of de treinkaart (2de klas) die door de werknemer worden aangeschaft.

2. Gemeenschappelijk openbaar vervoer, andere dan per spoor

Voor de werknemers die enkel openbaar vervoer, andere dan de trein gebruiken (MIVB, TEC en DE LIJN), betaalt de werkgever 100% terug van de werkelijk betaalde prijs door de werknemer.

3. Privévervoer

Werknemers die gebruik maken van privévervoer ontvangen van de werkgever per werkdag een dagvergoeding voor de dagen dat ze aanwezig zijn in de onderneming op basis van de tabel als bijlage bij deze CAO met de bedragen van de dagvergoeding.

4. Fiets

De kilometervergoeding is 0,24 EUR per afgelegde km voor aanslagjaar 2020, inkomsten 2019.

Het bedrag van de fietsvergoeding evolueert gelijk met het sociale en fiscale vrijgestelde bedrag.

Vanaf 1 januari 2024, is de maximum vrijgesteld bedrag  0,35 EUR per kilometer.

5. Terugbetaling

Deze terugbetalingen  worden berekend op basis van de werkelijke afstand tussen de woonplaats en de werkplaats. De directie van de onderneming mag overgaan tot de verificaties die zij noodzakelijk acht om haar tegemoetkoming te rechtvaardigen en mag van de werknemer alle documenten bekomen die hiervoor nuttig zijn.

De gunstigere toestanden blijven die voordien reeds bestonden in bepaalde ondernemingen in hun huidige vorm behouden voor de betrokken werknemers.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
17/02/2022
Registratienr
173151
Geldig van
17/02/2022
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
21/02/2022
Registratiedatum
03/06/2022
Onderwerp
Verplaatsingskosten
BS Bericht van neerlegging
15/06/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
19/01/2023
Gepubliceerd in het B.St. van
03/03/2023
Keywords
VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN / VERHUISVERGOEDING
Tekst aangepast op
08/06/2022

Datum CAO
22/01/2020
Registratienr
157767
Geldig van
01/02/2020
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
06/03/2020
Registratiedatum
19/03/2020
Onderwerp
Verplaatsingskosten
BS Bericht van neerlegging
30/03/2020
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
06/12/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
22/01/2021
Keywords
VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN

Historiek
01/02/2019 31/12/2050 1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: regels
01/09/2017 31/01/2019 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/02/2016 31/08/2017 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/01/2013 31/01/2016 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/07/2011 31/12/2012 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/06/2009 30/06/2011 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/01/2007 31/05/2009 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/06/2009 31/05/2009 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/01/2005 31/12/2006 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/01/2003 31/12/2004 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten