1002 Anciënniteitverlof

Paritair (sub-)Comité nr.:
314.00.00-00.00

Bijwerking: 13/01/2020
Geldig vanaf: 18/11/2019

Dagen anciënniteitsverlof vanaf 2020:

  • 1 verlofdag vanaf 3 jaar anciënniteit in de onderneming;
  • 2 verlofdagen vanaf 8 jaar anciënniteit in de onderneming;
  • 3 verlofdagen vanaf 13 jaar anciënniteit in de onderneming;
  • 4 verlofdagen vanaf 18 jaar anciënniteit in de onderneming;
  • 5 verlofdagen vanaf 23 jaar anciënniteit in de onderneming;
  • Per schijf van 5 jaar anciënniteit in de onderneming wordt een bijkomende verlofdag toegevoegd.

Toekenningsmodaliteiten: de anciënniteit wordt berekend vanaf de eerste werkdag van de eerste arbeidovereenkomst bij de werkgever, zonder rekening te houden met het arbeidsstelsel. Bij overname van de onderneming blijft de anciënniteit behouden.

In het Paritair Comité voor het Kappersbedrijf en de Schoonheidszorgen werd op 18 november 2019 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten houdende de bepaling van de loon en arbeidsvoorwaarden en maatregelen ter bevordering van de vorming (nr.155884/CO/314).

De collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2009 blijft nog steeds van toepassing voor de toekenningsmodaliteiten (nr.97028/CO/314).

1. Dagen anciënniteitsverlof

Verlofdag Anciënniteit in de onderneming
1 3 jaar
2 8 jaar
3 13 jaar
4 18 jaar
5 23 jaar
 1 dag bijkomende per schijf van 5 jaar anciënniteit in de onderneming

2. Modaliteiten

2.1. Berekening van voltijds

De anciënniteit wordt berekend vanaf de eerste werkdag van de eerste arbeidsovereenkomst bij de werkgever, zonder rekening te houden met het arbeidsstelsel. Bij overname van de onderneming blijft de anciënniteit behouden.

Voor de berekening van de anciënniteit worden alle periodes schorsing van de overeenkomst gelijkgesteld aan prestaties.

Als de overeenkomst wordt onderbroken, zal de anciënniteit berekend worden door alle periodes die gedekt zijn  door een arbeidsovereenkomst bij dezelfde werkgever op te tellen.

2.2. Berekening van deeltijds

Om het aantal dagen verlof of het aantal uren verlof in geval van deeltijds werk te bepalen, moet volgende formule toegepast worden:

het wekelijkse arbeidsstelsel delen door 38 uren X het aantal dagen toegekend door anciënniteit

Gezien het veelvoud aan arbeidersroosters, wordt het resultaat vervolgens omgezet in uren verlof door te vermenigvuldigen met 7,60 wat overeenstemt met 7uur36 minuten.

Als de decimalen gelijk zijn aan of hoger zijn dan 0,50, moet er naar boven worden afgerond en als de decimalen lager zijn dan 0,50, moet er naar beneden worden afgerond.

Voorbeelden:

  • 15u/38u X 3 dagen= 1,18 dagen X 7,60= 8,96 uren of 9 uren na afronding.
  • 29u/38u X 2 dagen= 1,52 dagen X 7,60= 11,55 uren of 12 uren na afronding.

Het wekelijkse arbeidsstelsel stemt overeen met het wekelijkse gemiddelde van het arbeidsregime van de 4 weken voor de dag van de verlofaanvraag.

De verlofdagen worden opgenomen na gemeenschappelijk akkoord.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
03/12/2009
Registratienr
97028
Geldig van
01/01/2009
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
03/12/2009
Registratiedatum
21/01/2010
Onderwerp
anciënniteitverlof - modaliteiten voor deeltijdse werknemers
BS Bericht van neerlegging
01/02/2010
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
10/09/2010
Gepubliceerd in het B.St. van
11/10/2010
Keywords
BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET

Datum CAO
18/11/2019
Registratienr
155884
Geldig van
18/11/2019
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
19/11/2019
Registratiedatum
11/12/2019
Onderwerp
loon- en arbeidsvoorwaarden
BS Bericht van neerlegging
08/01/2020
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
16/04/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
16/06/2020
Keywords
LONEN, EINDEJAARSPREMIE, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Historiek
18/11/2019 31/12/2999 1002 Anciënniteitverlof
01/01/2009 17/11/2019 1002 Anciënniteitverlof