070501 Arbeid op zondag 24 en 31 december 2017

Paritair (sub-)Comité nr.:
314.00.00-00.00

Bijwerking: 10/12/2018
Geldig vanaf: 01/12/2017
Geldig tot: 31/05/2018

Werken op zondag 24 december en zondag 31 december 2017 is onder de volgende voorwaarden toegelaten:

 • Het personeel waarop beroep wordt gedaan, aanvaardt vrijwillig te werken.
 • De duur van de prestatie mag maximum 8 uur bedragen.
 • De prestaties eindigen om 18 uur. In geval van overschrijding is de werkgever een loontoeslag gelijk aan 100 % van het loon verschuldigd.

Voor kapsalons en schoonheidsinstituten is de kerstperiode een periode van intense activiteit.  Dit jaar vallen kerst- en oudejaarsavond op een zondag. Een cao kan echter toestaan dat op zondag 24 en zondag 31 december wordt gewerkt. Deze cao werd gesloten op 24 oktober 2017.

Voorwaarden :

Werken op zondag 24 december en zondag 31 december 2017 is onder de volgende voorwaarden toegelaten:

 • Het personeel waarop beroep wordt gedaan, aanvaardt vrijwillig te werken.
 • De duur van de prestatie mag maximum 8 uur bedragen.
 • De prestaties eindigen om 18 uur. In geval van overschrijding is de werkgever een loontoeslag gelijk aan 100 % van het loon verschuldigd.

Loon en inhaalrust:

Deze prestaties worden normaal betaald aan 100% en geven recht op inhaalrust, eveneens betaald aan 100%. De inhaalrust moet worden opgenomen binnen de week die op de prestatie volgt en worden vastgelegd op een gewone activiteitsdag.

Afwijkingen:

 • Op vraag van de werknemer kan worden afgeweken van de regel die bepaalt dat de inhaalrust binnen de week na de prestatie moet worden genomen. Er moet dan een verklaring in deze zin worden ondertekend.
 • Als er geen verklaring werd ondertekend en de inhaalrust niet werd toegekend binnen de week na de prestatie, moet de prestatie worden betaald aan 200% met alsnog bijkomende inhaalrust aan 100%.
Indien de inhaalrust niet wordt toegekend binnen de week na de prestatie benadrukken we de noodzaak van een schriftelijke en ondertekende verklaring. Immers als de werkgever dit niet kan bewijzen, zullen de prestaties van de betreffende  zondag uiteindelijk aan 400% moeten betaald worden: betaling van de prestatie aan 200%, toekenning van inhaalrust aan 100% en toekenning van bijkomende inhaalrust aan 100%.

Praktische voorbeelden:

We nemen het geval van een werknemer met een normaal werkrooster van 5*7u36, van dinsdag tot zaterdag.

 1. Week van 25 december:

We gaan uit van de veronderstelling dat de werknemer op 26 december een inhaalrustdag neemt voor de uren die hij op zondag 24 december heeft gewerkt en dat deze werknemer eveneens 5 uren werkt op 31 december. Er is dan geen overschrijding van de wekelijksearbeidsduurgrens. De werknemer heeft recht op:

 • Betaling van de prestaties aan 100% (5 uren);
 • Betaalde inhaalrust voor de prestatie op zondag, te nemen in de loop van de volgende week naar rato van de gewerkte uren (5 uren).
 1. Week van 18 december:

In principe moet er rekening worden gehouden met de wekelijkse arbeidsduurgrens. Als de werknemer van dinsdag tot zaterdag heeft gewerkt en hij ook werkt op zondag 24 december (bv. 5 uren) dan wordt deze grens overschreden. Maar door de toegestane afwijking inzake zondagwerk heeft de werknemer voor zijn prestatie op zondag 24 december geen recht op betaling van een loontoeslag. Hij heeft recht op:

 • Betaling van de prestaties aan 100% (5 uren);
 • Betaalde inhaalrust voor de prestatie op zondag, te nemen in de loop van de volgende week (5 uren).

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
24/10/2017
Registratienr
142347
Geldig van
01/12/2017
Geldig tot
01/06/2018
Neerleggingsdatum
30/10/2017
Registratiedatum
09/11/2017
Onderwerp
regelen van de arbeid op 24 en 31 december 2017
BS Bericht van neerlegging
04/12/2017
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
22/06/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
16/07/2018
Keywords
ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN

Historiek
01/12/2023 01/06/2024 070501 Arbeid op zondag 24 en 31 december 2023
01/06/2018 31/12/2018 070501 Arbeid op maandag 24 en 31 december 2018
01/12/2017 31/05/2018 070501 Arbeid op zondag 24 en 31 december 2017