070501 Arbeid op zondag 24 en 31 december 2023

Paritair (sub-)Comité nr.:
314.00.00-00.00

Bijwerking: 25/10/2023
Geldig vanaf: 01/12/2023
Geldig tot: 01/06/2024

Onder bepaalde voorwaarden is het toegelaten om op zondag 24 december 2023 en zondag 31 december 2023 te werken. 

Voor kapsalons en schoonheidsinstituten is de kerstperiode een periode van intense activiteit. Dit jaar vallen kerst- en oudejaarsavond op een zondag. Een cao kan toestaan dat er op zondag 24 en zondag 31 december wordt gewerkt. Deze cao werd afgesloten op 28 september 2023 (nr. 183202/CO/314).

1. Voorwaarden

Op zondag 24 december 2013 en zondag 31 december 2023 is werken toegelaten volgens onderstaande regels:

 • Het personeel dat ingeschakeld wordt, gaat vrijwillig akkoord met dit uitzonderlijk werken op zondag;
 • De prestatie mag maximaal 8 uur bedragen;
 • Het einduur van de prestaties op zondag 24 en 31 december 2023 is 18u00. In geval van overschrijding zal de werkgever een loontoeslag gelijk aan 100% van het loon verschuldigd zijn bovenop de bepalingen voorzien in punt 2.

2. Loon en inhaalrust

Prestaties op zondag 24 en/of 31 december 2023 worden normaal aan 100% betaald en geven recht op inhaalrust eveneens aan 100% betaald. De verdiende inhaalrust moet, binnen de week volgend op de prestatie, worden opgenomen op een gewone activiteitsdag. Enkel op vraag van de werknemer kan worden afgeweken van de regel dat de verdiende inhaalrust moet worden opgenomen binnen de week volgend op de prestatie. In dergelijk geval laat de werkgever de werknemer een verklaring ondertekenen die stelt dat het op vraag van de werknemer zelf is dat er werd afgeweken van deze regel. 

Werd er geen inhaalrust voor 24 en/of 31 december 2023 opgenomen in de week volgend op de prestatie, en kan er geen ondertekende verklaring worden voorgelegd, dan dient de prestatie op 24 en/of 31 december 2023 te worden vergoed aan 200% met alsnog bijkomende inhaalrust aan 100% (op te nemen volgens de gewone geldende regels).

3. Voorbeeld

We nemen het geval van een werknemer met een normaal werkrooster van 5 x 7u36, van dinsdag tot zaterdag.

1. Week van 18 december:

In principe moet er rekening worden gehouden met de wekelijkse arbeidsduurgrens. Als de werknemer van dinsdag tot zaterdag heeft gewerkt en hij ook werkt op zondag 24 december (bv. 5 uren), dan wordt deze grens overschreden. Maar door de toegestane afwijking inzake zondagswerk, heeft de werknemer voor zijn prestatie op zondag 24 december geen recht op betaling van een loontoeslag. Hij heeft recht op:

 • Betaling van de prestaties aan 100% (5 uren);
 • Betaalde inhaalrust voor de prestatie op zondag, te nemen in de loop van de volgende week (5 uren).

2. Week van 25 december:

We gaan ervan uit dat de werknemer op dinsdag 26 december inhaalrust neemt voor de uren die hij op zondag 24 december heeft gewerkt en dat deze werknemer eveneens 5 uren werkt op zondag 31 december. Er is geen overschrijding van de wekelijkse arbeidsduurgrens. De werknemer heeft recht op:

 • Betaling van de prestaties aan 100% (5 uren);
 • Betaalde inhaalrust voor de prestatie op zondag, te nemen in de loop van de volgende week naar rato van de gewerkte uren (5 uren).

 

   

  Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

  Datum CAO
  28/09/2023
  Registratienr
  183202
  Geldig van
  01/12/2023
  Geldig tot
  01/06/2024
  Neerleggingsdatum
  28/09/2023
  Registratiedatum
  23/10/2023
  Onderwerp
  Regelen van de arbeid op 24 en 31 december 2023
  BS Bericht van neerlegging
  10/11/2023
  Algemeen verbindend verklaring
  Gevraagd
  Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
  -
  Gepubliceerd in het B.St. van
  -
  Keywords
  ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN, ARBEIDSDUURMODALITEITEN, ARBEIDSDUURMODALITEITEN, RUSTTIJDEN / PAUZES, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN (EXCL. E-COMMERCE)
  Tekst aangepast op
  25/10/2023

  Historiek
  01/12/2023 01/06/2024 070501 Arbeid op zondag 24 en 31 december 2023
  01/06/2018 31/12/2018 070501 Arbeid op maandag 24 en 31 december 2018
  01/12/2017 31/05/2018 070501 Arbeid op zondag 24 en 31 december 2017