0705 Zondagsarbeid en arbeid op feestdagen

Paritair (sub-)Comité nr.:
314.00.00-00.00

Bijwerking: 10/12/2020
Geldig vanaf: 04/03/2020

Voor alle arbeidsprestaties op zondagen en feestdagen:

  • 50% op de effectieve betaalde lonen en vergoedingen;
  • garantie dat er 12 vrije zondagen/kalenderjaar.

In het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen werd op 4 maart 2020 een collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de vaststelling van de tewerkstellingsvoorwaarden van de werknemers op zon- en feestdagen (nr.157769/CO/314).

1. Principe

In toepassing van de arbeidswet van 16 maart 1971, is het verboden, behoudens uitdrukkelijke afwijking die door de wetgeving wordt toegestaan, werknemers in de sector te werk te stellen op zon- en feestdagen.

Arbeid op zon- en feestdagen kan worden toegelaten in bedrijven of voor het uitvoeren van bepaalde werken. In PC 314 gelden volgende afwijkingen op het verbod: 

  • De werknemers van fitness- en afslankcentra mogen op zon- en feestdagen tewerkgesteld worden (KB 11.01.1993);
  • De werknemers van kapsalons in badplaatsen, luchtkuuroorden of erkende toeristische centra mogen op zondag tewerkgesteld worden met een maximum van 39 zondagen per kalenderjaar; 
  • De werknemers die instaan voor het onderhoud van de machines en het materiaal en/of het schoonmaken van de bedrijfslokalen mogen op zon- en feestdagen tewerkgesteld worden tussen 7 uur en 10 uur. 

2. Loontoeslagen

De huidige overeenkomst is van toepassing op alle gevallen waar arbeid op zon- en feestdagen wordt georganiseerd.

Voor alle arbeidsprestaties op zon- en feestdagen wordt een toeslag van 50% toegekend op de effectieve betaalde lonen en vergoedingen (vanaf 9 november 2020, veralgemening toepassingsgebied toeslag zon- en feestdagen).

3. Garantie

De werknemers krijgen de garantie dat zij 12 vrije zondagen per kalenderjaar behouden.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
04/03/2020
Registratienr
157769
Geldig van
04/03/2020
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
06/03/2020
Registratiedatum
19/03/2020
Onderwerp
Vaststelling van de tewerkstellingsvoorwaarden van de werknemers op zondagen en feestdagen
BS Bericht van neerlegging
30/03/2020
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
23/09/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
09/11/2020
Keywords
ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN

Historiek
04/03/2020 31/12/2050 0705 Zondagsarbeid en arbeid op feestdagen
02/09/2010 03/03/2020 0705 0801 Tewerkstellingsvoorwaarden van de werknemers op zondagen en feestdagen
02/05/2008 31/12/2008 0705 08 Verloning bij eventuele prestatie op de feestdag 2 mei 2008
01/12/2006 31/12/2006 0705 08 Tewerkstelling op zon- en feestdagen (24 en 31 december 2006)
01/01/2001 31/12/2001 0705 08 Tewerkstelling op zon- en feestdagen (23, 24, 30 en 31 december 2006)