05 Eindejaarspremie

Paritair (sub-)Comité nr.:
314.00.00-00.00

Bijwerking: 20/01/2020
Geldig vanaf: 18/11/2019

Bedrag: 9,5% van de jaarlijks brutolonen, waarvan 1,17% ten laste zijn van het FBZ.

Toekenningsvoorwaarden:

  • tijdens de referteperiode ten minste 32 gepresteerde of gelijkgestelde dagen tellen voor de rsz;
  • andere modaliteiten worden door het fonds omschreven.

Betaling door: het sociaal fonds van de sector.

Betalingsdatum: december

Referteperiode: van 1 juli tot 30 juni.

In het Paritair Comité voor het Kappersbedrijf en de Schoonheidszorgen werd op 18 november 2019 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de uitvoering van het protocolakkoord 2019-2020 van 28 oktober 2019 houdende de bepaling van de lonen en de arbeidsvoorwaarden (nr. 155884/CO/314).

1. Toekenningsvoorwaarden

Arbeiders-bedienden

De eindejaarspremie wordt toegekend aan de arbeiders en bedienden die tijdens de referteperiode ten minste 32 gepresteerde of gelijkgestelde dagen die in aanmerking komen voor de onderwerping aan de sociale zekerheid.

Het bedrag van de eindejaarspremie wordt verhoogd met de werkgeversbijdrage voor de RSZ.

De bijdragen zullen worden geïnd door de RSZ die ze zal terugstorten aan het Fonds voor bestaanszekerheid van het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen.

2. Wie betaalt de eindejaarspremie?

Het Fonds voor bestaanszekerheid van het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen.

De praktische modaliteiten betreffende de uitbetaling van de premie aan de werknemers worden door de raad van bestuur van het sectoraal Sociaal Fonds bepaald.

3. Betalingsdatum

December.

4. Bedrag

Vanaf de betaling van de eindejaarspremie 2019 wordt een percentage van 9,5% toegepast op de bruto jaarlonen, waarvan 1,17% ten laste van het FBZ.

5. Referteperiode

Van 1 juli tot 30 juni.

6. Historiek bedrag

  • 1999: 5%
  • 2001: 8,33%
  • 2009: 9%
  • 2019: 9,5%

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
04/06/2007
Registratienr
83845
Geldig van
01/01/2007
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
02/07/2007
Registratiedatum
11/07/2007
Onderwerp
loon- en arbeidsvoorwaarden
BS Bericht van neerlegging
01/10/2007
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
19/03/2008
Gepubliceerd in het B.St. van
05/05/2008
Keywords
LONEN, EINDEJAARSPREMIE, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), FUNCTIECLASSIFICATIE, ARBEIDSDUUR IN UREN, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, SYNDICALE PREMIE, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Datum CAO
18/11/2019
Registratienr
155884
Geldig van
18/11/2019
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
19/11/2019
Registratiedatum
11/12/2019
Onderwerp
loon- en arbeidsvoorwaarden
BS Bericht van neerlegging
08/01/2020
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
16/04/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
16/06/2020
Keywords
LONEN, EINDEJAARSPREMIE, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Historiek
18/11/2019 31/12/2999 05 Eindejaarspremie
01/01/2009 17/11/2019 05 Eindejaarspremie
01/01/2007 31/12/2008 05 Eindejaarspremie
01/01/2005 31/12/2006 05 Eindejaarspremie
01/01/2003 31/12/2004 05 Eindejaarspremie
01/01/2001 31/12/2002 05 02 Eindejaarspremie
01/01/2001 31/12/2002 05 04 Eindejaarspremie
01/01/2001 31/12/2002 05 03 Eindejaarspremie
01/01/2003 31/12/2002 05 Eindejaarspremie
01/01/2001 31/12/2002 05 01 Eindejaarspremie
01/01/1999 31/12/2000 05 04 Eindejaarspremie
01/01/1999 31/12/2000 05 03 Eindejaarspremie
01/01/1999 31/12/2000 05 02 Eindejaarspremie
01/01/1999 31/12/2000 05 01 Eindejaarspremie