040102 Loonvoorwaarden voor de tewerkstelling van stagiairs in het kader van een beroepsinlevingsovereenkomst

Paritair (sub-)Comité nr.:
314.00.00-00.00

Bijwerking: 29/11/2010
Geldig vanaf: 25/10/2010

Wij geven u hierna de integrale tekst van de CAO.

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de ondernemingen die vallen onder het Paritair Comité voor het Kappersbedrijf en de schoonheidszorgen en op de stagiairs die ze tewerkstellen in het kader van een beroepsinlevingsovereenkomst zoals voorzien door de artikelen 104 tem 112 van de programmawet van 02/08/2002.

Artikel 2 - Toepassing van de categorie 1 voor de stagiairs in een BIO

In toepassing van artikel 107 van de programmawet van 02/08/2002 die het paritair comité toelaat hogere minimumbedragen te bepalen dan de bedragen voorzien door de programmawet, wordt overeengekomen dat de stagiairs in het kader van de beroepsinlevingsovereenkomsten recht hebben op een bruto vergoeding gelijk aan categorie 1 van de classificatie van de sector (CAO 29/06/2009, KB 17/03/2010 en BS 24/06/2010).

Artikel 3

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 25 oktober 2010.

Zij wordt gesloten voor een onbepaalde tijd. Ze kan door een van de partijen met zes maanden vooropzeg worden opgezegd. De opzegging wordt gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen bij een aangetekende brief.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
25/10/2010
Registratienr
102434
Geldig van
25/10/2010
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
03/11/2010
Registratiedatum
25/11/2010
Onderwerp
loonvoorwaarden
BS Bericht van neerlegging
06/12/2010
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
14/11/2011
Gepubliceerd in het B.St. van
07/12/2011
Keywords
LONEN, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)

Historiek
25/10/2010 31/12/2999 040102 Loonvoorwaarden voor de tewerkstelling van stagiairs in het kader van een beroepsinlevingsovereenkomst