040101 Loonvoorwaarden

Paritair (sub-)Comité nr.:
314.00.00-00.00

Bijwerking: 26/07/2022
Geldig vanaf: 01/05/2022

In het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen werd op 19 mei 2022 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de uitvoering van het protocolakkoord 2021-2022 houdende de bepaling van de lonen en de arbeidsvoorwaarden (nr. 174186/CO/314).

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende de loonvoorwaarden.

Voor de evolutie van de minimumbezoldigingen verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 0402.

1. Koopdracht

Een verhoging van 0,2% wordt toegepast vanaf  1 mei 2022 op de minimum- en reële lonen voor voltijds(1) tewerkgestelde werknemers. De bedragen die van toepassing zijn op 1 mei 2022 worden aangehecht aan onderhavige cao.

Gelet op het feit dat de sectorale spilindex op 1 mei 2022 wordt overschreden, wordt de indexering berekend op het verhoogde loon zoals vermeld hierboven.

Bovendien, zal een verhoging van 0,2% worden toegepast op de minimum- en reële lonen voor de voltijdse werknemers(1) bij de volgende indexering, en uiterlijk op 1 december 2022.

(1) Voor deeltijds tewerkgestelde werknemers wordt deze verhoging toegepast naar rato van het aantal gepresteerde uren.

2. Conventionele verhoging en indexering van de lonen

2.1. Kapsalons

Categorie Bedrag op 01/05/2022
1. Ingroeibaan 11,2020 EUR/u
2. Met diploma of 6 maand anciënniteit in de sector 14,2206 EUR/u
3. Autonoom of meer dan 5 jaar anciënniteit in de sector 15,9463 EUR/u
4. Operationeel leidinggevende functie 17,6168 EUR/u

5. Functioneel leidinggevende functie

Met 10 jaar anciënniteit in de functie (+10%)

Met 20 jaar anciënniteit in de functie (+20%)

3.084,87 EUR/maand

3.393,36 EUR/maand

3.701,85 EUR/maand

2.2. Schoonheidscentra

Categorie Bedrag op 01/05/2022
1. Ingroeibaan 2.055,75 EUR/maand
2. Met diploma of 6 maand anciënniteit in de sector 2.182,80 EUR/maand

3. Na 2 jaar anciënniteit in de sector

Na 5 jaar (+ 5%)

Na 10 jaar (+ 10%)

Na 15 jaar (+ 15%)

Na 20 jaar (+ 20%)

2.285,13 EUR/maand

2.399,39 EUR/maand

2.513,64 EUR/maand

2.627,90 EUR/maand

2.742,16 EUR/maand

4. Operationeel leidinggevende functie 

Na 10 jaar sectorale anciënniteit

2.592,02 EUR/maand

2.851,22 EUR/maand

5. Functioneel leidinggevende functie

Met 10 jaar anciënniteit in de functie (+ 10%)

Met 20 jaar anciënniteit in de functie (+ 20%)

2.796,68 EUR/maand

3.076,35 EUR/maand

3.356,02 EUR/maand

2.3. Administratief bedienden

Categorie Bedrag op 01/05/2022
1. Ingroeibaan 1.843,77 EUR/maand
2. Taken uitgevoerd onder toezicht 1.957,60 EUR/maand

3. Taken uitgevoerd zonder toezicht

Na 2 jaar

Na 5 jaar

Na 10 jaar

 

2.049,32 EUR/maand

2.140,98 EUR/maand

2.324,35 EUR/maand

4. Operationeel leidinggevende functie 2.324,35 EUR/maand

5. Functioneel leidinggevende functie

Met 10 jaar anciënniteit in de functie (+ 10%)

Met 20 jaar anciënniteit in de functie (+ 20%)

2.507,72 EUR/maand

2.758,49 EUR/maand

3.009,26 EUR/maand

2.4. Fitnesscentra

    + 5 jaar + 10 jaar + 20 jaar
Categorie Bedrag op 01/05/2022 + 5% + 10% + 20 %
1. Fitness initiator of groepsfitness initiator (zonder diploma of - 6 maand) 1.864,69 EUR/maand      
2. Fitness initiator of groepsfitness initiator (met diploma of + 6 maand) 1.978,43 EUR/maand 2.077,35 EUR/maand 2.176,27 EUR/maand 2.374,12 EUR/maand
3. Autonoom fitness instructor of groepsfitness instructor 2.284,44 EUR/maand   2.512,88 EUR/maand 2.741,33 EUR/maand
4. Personal trainer 2.388,74 EUR/maand   2.627,61 EUR/maand 2.866,49 EUR/maand
5. Gespecialiseerde personal trainer en instructor 2.905,04 EUR/maand   3.195,54 EUR/maand 3.486,05 EUR/maand
6. Operationeel leidinggevende 2.591,33 EUR/maand   2.850,46 EUR/maand 3.109,60 EUR/maand
7. Functioneel leidinggevende 2.796,68 EUR/maand   3.076,35 EUR/maand 3.356,02 EUR/maand

2.5. Vergoeding voor het niet ter beschikking stellen van werkmateriaal in de kapsalons

De jaarlijkse forfaitaire terugbetaling wordt op 1 mei 2022 verhoogd tot 478,0370 netto.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
19/05/2022
Registratienr
174186
Geldig van
01/05/2022
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
20/05/2022
Registratiedatum
18/07/2022
Onderwerp
Lonen en arbeidsvoorwaarden
BS Bericht van neerlegging
05/08/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
16/02/2023
Gepubliceerd in het B.St. van
17/05/2023
Keywords
LONEN, ARBEIDSDUURMODALITEITEN, DEELTIJDSE ARBEID, WELZIJN OP HET WERK, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, SYNDICALE AFVAARDIGING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN, MINIMUMUUR- EN MAANDLONEN, REËLE LONEN, INDEXERINGSBEPALINGEN, LOONSVERHOGINGEN, ARBEIDSDUURMODALITEITEN, DEELTIJDSE ARBEID, VEILIGHEID OP HET WERK, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, SYNDICALE AFVAARDIGING, SYNDICALE AFVAARDIGING
Tekst aangepast op
19/07/2022

Historiek
01/05/2022 31/12/2050 040101 Loonvoorwaarden
01/07/2014 31/08/2017 040101 Bezoldigingsvoorwaarden
01/01/2013 30/06/2014 040101 Bezoldigingsvoorwaarden
01/01/2011 31/12/2012 040101 Bezoldigingsvoorwaarden
01/01/2009 31/12/2010 040101 Bezoldigingsvoorwaarden
01/01/2007 31/12/2008 040101 0401 Bezoldigingsvoorwaarden
01/01/2005 31/12/2006 040101 0401 Arbeids- en loonvoorwaarden
01/01/2003 31/12/2004 040101 0401 Arbeids- en loonvoorwaarden
01/10/2001 31/12/2002 040101 0401 Arbeids- en loonvoorwaarden
01/01/2003 31/12/2002 040101 0401 Arbeids- en loonvoorwaarden
01/01/1999 30/09/2001 040101 040104 Arbeids- en loonvoorwaarden
01/01/1999 30/09/2001 040101 040103 Arbeids- en loonvoorwaarden
01/01/1999 30/09/2001 040101 040102 Arbeids- en loonvoorwaarden
01/01/1999 30/09/2001 040101 Arbeids- en loonvoorwaarden