312

Hoofdstuk Titel Bijwerking Geldig van Geldig tot
01 Sectoraal akkoord 2021-2022 23/11/2021 01/07/2021 30/06/2023
02 Bevoegdheid van het paritair comité 28/07/2001 01/01/2000 31/12/2999
0301 Beroepenclassificatie van de arbeiders 02/02/2018 01/01/2017 31/12/2999
0302 Beroepenclassificatie van de bedienden 02/02/2018 01/01/2017 31/12/2999
040101 Loonvoorwaarden 19/03/2020 01/07/2019 31/12/2999
040102 Loonvoorwaarden (toeslag) 24/01/2003 01/01/2002 31/12/2999
0402 Bezoldigingen vanaf 1 februari 2023 02/02/2023 01/02/2023 31/12/2050
0403 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 02/02/2023 01/07/2015 31/12/2999
0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 02/02/2023 01/01/2023 31/12/2023
0501 Eindejaarspremie (Kerstpremie) 08/12/2022 01/07/2007 31/12/2999
0502 Bijkomend vakantiegeld 08/12/2015 01/01/2016 31/12/2999
0601 Jaarlijkse premie 70 EUR 17/06/2022 23/11/2021 31/12/2050
0602 Jaarlijkse premie 250 EUR (te indexeren) 02/02/2023 23/11/2021 31/12/2050
0603 Eenmalige premie 70 EUR (jaar 2021) 22/02/2022 01/01/2021 31/12/2021
0604 Coronapremie 2021 (consumptiecheque) 04/02/2022 01/01/2021 31/12/2021
0701 Arbeidsduur 17/06/2022 23/11/2021 31/12/2050
070302 Nieuwe arbeidsregelingen (grote flexibiliteit) 02/04/2021 01/01/2000 31/12/2050
0704 Nachtarbeid 18/03/2016 01/01/2016
0705 Zondagsarbeid en arbeid op feestdagen 12/08/2019 10/11/2018 31/12/2999
09 Feestdagen 08/12/2015 01/01/2016 31/12/2999
1002 Anciënniteitsvakantie 08/12/2015 01/01/2016 31/12/2999
1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: regels 22/02/2022 01/01/2022 31/12/2050
1202 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: bedragen vanaf 1 februari 2022 14/02/2022 01/02/2022 31/12/2050
13 Klein verlet 10/09/2021 25/07/2021 31/12/2050
14 Verlof om dringende redenen 08/12/2015 01/01/2016 31/12/2999
15 Opzeggingstermijn - arbeiders 06/03/2013 06/03/2013 31/12/2013
16 Gewaarborgd loon 19/03/2020 01/07/2019 31/12/2999
18 Werkkledij 02/02/2018 01/07/2017
1901 Fonds voor bestaanszekerheid: statuten 22/10/2019 01/01/2007
190201 Fonds voor bestaanszekerheid: algemene bijdragen 12/09/2022 01/01/2021 31/12/2022
190202 Fonds voor bestaanszekerheid: bijdrage beroepsopleiding 31/05/2021 01/01/2021 31/12/2021
190203 Fonds voor bestaanszekerheid: bijdrage syndicale vorming 12/09/2022 01/01/2022 31/12/2022
190204 Fonds voor bestaanszekerheid: bijdrage syndicale premie 31/05/2021 01/01/2021 31/12/2021
20 Tussenkomsten van het Fonds 12/09/2022 01/01/2021 31/12/2022
2102 SWT 60 jaar - 35 jaar - zwaar beroep 17/06/2022 01/07/2021 30/06/2023
2103 SWT 60 jaar - 33 jaar – nachtarbeid/zwaar beroep 17/06/2022 01/07/2021 30/06/2023
2104 SWT 60 jaar - 40 jaar loopbaan 17/06/2022 01/07/2021 30/06/2023
2107 Aanvullende vergoeding SWT en gebrek werkgever 03/07/2002 01/02/1976 31/12/2999
2201 Historiek SWT 58 jaar – kliksysteem 06/08/2014 01/01/2014 31/12/2014
2202 Historiek SWT 60 jaar – kliksysteem 29/05/2019 01/01/2015 31/12/2017
23 Syndicale afvaardiging 09/11/2020 01/01/2020 31/12/2999
24 Syndicale vorming 29/08/2002 01/01/1990 31/12/2999
25 Syndicale premie 31/05/2021 01/01/2021 31/12/2021
2601 Werkzekerheid 24/03/2015 01/01/2014 31/12/2999
2801 Tijdskrediet met motief 18/02/2022 01/01/2022 30/06/2023
2802 Tijdskrediet eindeloopbaan (recht) 18/02/2022 01/01/2022 30/06/2023
2803 Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen) 22/02/2022 01/01/2022 30/06/2023
2804 Tijdskrediet (drempel) 18/02/2022 01/01/2022 30/06/2023
2805 Tijdskrediet (uitsluiting van het recht) 18/02/2022 01/01/2022 30/06/2023
280601 Tijdskrediet (toeslag van het Sociaal fonds) 18/02/2022 01/01/2022 30/06/2023
280602 Tijdskrediet (vlaams opleidingskrediet) 18/02/2022 01/01/2022 31/12/2023
280603 Tijdskrediet (organisatie) 18/02/2022 01/01/2022 30/06/2023
37 Arbeidsovereenkomst (opeenvolgende – AOK bepaalde duur – vervangingsovereenkomst) 17/06/2022 23/11/2021 31/12/2050
40 Deeltijdse arbeid 21/10/2019 01/01/2020 31/12/2999
42 Flexi-jobs 23/10/2019 01/01/2018
46 Postnataal verlof 19/04/2016 01/01/2016 31/12/2999
4801 Beroepsopleiding 22/02/2022 01/01/2021 31/12/2022
4802 Levenslang leren en duaal leren 28/06/2021 01/01/2021 31/12/2022
54 Ecocheques 22/02/2022 23/11/2021 31/12/2050
64 Coronavirus: sectorale gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan 08/05/2020 30/04/2020