312 Patronale tussenkomst in de vervoerkosten: 1 januari 2014

23/12/2013

Vanaf 1 januari 2014 wordt het plafond waarboven er geen werkgeverstussenkomst is bij gebruik van privé vervoer, op een jaarlijkse bruto bezoldiging van 35.000€ gebracht.

De fietsvergoeding wordt vanaf 1 januari 2014 verhoogd van 0,15 euro per kilometer naar 0,22 euro per kilometer.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 1201 van de sectorale documentatie.