Kerstpremie

08/12/2022

Bedrag:

  • indien 1 jaar anciënniteit: loon van november het maandgemiddelde van de late uren, aanvullende uren en overuren gepresteerd in de loop van de voorbije twaalf maanden voorafgaand aan de maand van toekenning, vermenigvuldigd met het uurloon van toepassing in de maand november, zonder dat het bedrag van deze premie een plafond van 6.685,66 EUR (bedrag 2022) mag overschrijden + aanvullende kertspremie van 297,47 EUR (voltijds);
  • indien minder dan 1 jaar anciënniteit: pro rata aantal gepresteerde maanden.

Toekenningsvoorwaarden: minstens 3 maanden anciënniteit (al dan niet opeenvolgende) +  in dienst zijn op het moment van de betaling (behalve tijdskrediet of thematisch verlof).

Betaling door: de werkgever.

Betalingsdatum: december.

Referteperiode: kalenderjaar.

Prorata en gelijkstellingen:  ja.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 0501 van de sectorale documentatie.