Toekenning van ecocheques in de loop van de maand juni 2022

19/05/2022

Aan elke voltijds tewerkgestelde werknemer met een volledige referteperiode worden er één keer per jaar ecocheques toegekend ter waarde van 250 EUR.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 54 van de sectorale documentatie.