Jaarlijkse premie van juni in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016: 287,17 EUR in 2022

19/05/2022

Geïndexeerd bedrag:

  • 287,17 EUR bruto voor voltijds tewerkgestelde werknemers met een volledige referteperiode.
  • Pro rata-toekenning voor deeltijds tewerkgestelde werknemers.

Referteperiode:

Van juni van het voorgaande kalenderjaar tot en met mei van het jaar van uitbetaling.

Omzetting:

Deze premie is via bedrijfs-cao gesloten vóór 31/01/2022 per bedrijfstak of bedrijfsafdeling omzetbaar in één van de voordelen genoemd in de CAO of een combinatie ervan.

Uitbetaling:

In de maand juni samen met de jaarlijkse premie van 70 EUR daar waar die nog niet (volledig) omgezet is.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 0602 van de sectorale documentatie.