Verhoging van het nationale GGMMI

21/04/2022

Toen de sociale partners in juni 2021 het interprofessioneel akkoord afsloten, werden ze het eens over een verhoging van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI). Deze verhoging is gepland in drie stappen, waarvan de eerste wordt gezet op 1 april 2022.

Vanaf die datum:

  • wordt het onderscheid in leeftijd en anciënniteit afgeschaft (18 jaar, 19 jaar en 6 maanden anciënniteit, 20 jaar en 12 maanden anciënniteit). Er geldt dus voortaan nog één enkel minimuminkomen, namelijk het inkomen dat voorzien was voor werknemers vanaf 18 jaar.
  • wordt het bedrag verhoogd tot 1 806,16 euro.

Deze sector heeft zijn eigen GGMMI. Na vergelijking blijkt dat dit onder het nationale GGMMI ligt. Daarom moet voortaan het nationale GGMMI worden toegepast.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 0404 van de sectorale documentatie.