40 Deeltijdse arbeid

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 02/10/2019
Geldig vanaf: 01/01/2016

Minimum wekelijkse arbeidsduur: 18u/week (! afwijkingen).

Minimale dagelijkse arbeidsduur: 3 uur of 4 uur (werknemers met 4 jaar anciënniteit).

Arbeidsovereenkomst van max. 24u/week: recht op 4 dagenweek.

Individueel recht op verhoging van de arbeidsduur.

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 21 september 2015 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende het deeltijds werk (nr. 129828/CO/311).

1. Minimum wekelijkse arbeidsduur

18u/week.

2. Afwijking minimum wekelijkse arbeidsduur

Halftijds tijdskrediet

17,5u/week (helft 35u per week= wekelijkse arbeidsduur in PC 311).

Deeltijdse arbeidsovereenkomst die afwijkt van het principe van de minimale wekelijkse arbeidsduur

Voorwaarden:

 • dagprestaties van minimaal vier uur;
 • vast uurrooster dat vermeld is in de arbeidsovereenkomst en in het arbeidsreglement;
 • bijkomende prestaties zijn uitgesloten, behalve wanneer ze rechtstreeks voorafgaan aan of volgen op de in de arbeidsovereenkomst vermelde prestaties;
 • het normale loon van de prestaties die worden verricht boven de grenzen vastgelegd in de arbeidsovereenkomst, wordt verhoogd met een toeslag van 50 % of 100 % indien de bijkomende prestaties worden geleverd op een zondag of een feestdag;
 • kopie van de arbeidsovereenkomst wordt overgemaakt aan de sociale inspectie bevoegd voor de werkplaats waar de werknemer hoofdzakelijk wordt tewerkgesteld (uitzondering (mogelikheid): mededeling van aantal contracten, plaats van tewerkstelling, wekelijks arbeidsstelsel en uurrooster van werknemers die minder dan 12u./week werken, aan ondernemingsraad, of bij gebreke hiervan aan syndicale afvaardiging, of bij gebreke hiervan aan vakorganisaties).

Maximum: Het uurvolume van de arbeidsovereenkomsten die een arbeidsduur voorzien van minder dan 18h/week, mag de 5% van het volume van de uren die contractueel voorzien zijn in het geheel van de contracten voor onbepaalde duur niet overschrijden (schoonmaakpersoneel niet in rekening genomen). Van dit percentage van 5%: maximum 2,5% arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (overeenkomsten voor tewerkstelling van studenten inbegrepen).

Garantie: Een minimum van één arbeidsovereenkomst lager dan 18u wordt gegarandeerd per winkel.

3. Minimale dagelijkse arbeidsduur

Werknemers met 4 jaar anciënniteit in de onderneming (sinds 1 januari 2020): individueel recht op een minimale dagelijkse arbeidsduur van 4 uur.

Andere werknemers : 3 uur.

4. Spreiding van de prestaties

Deeltijdse werknemers met een arbeidsovereenkomst voor ten hoogste 24u/week: recht om hun prestaties te spreiden over vier dagen per week (schriftelijk verzoek).

5. Individueel recht op verhoging van de arbeidsduur

Verhoging naar…

20u/week

22u/week

Winkel ≥ 12 WN

22u/week

Winkel < 12 WN

24u/week

Winkel ≥ 12 WN

Voorwaarde anciënniteit in de onderneming

18 maanden

3 jaar

5 jaar

Voorwaarde

AOK

Onbepaalde duur

18u of 19u/week

Onbepaalde duur

20u of 21u/week

Onbepaalde duur

Min. 22u/week

Aanvraag

Schriftelijke

Uurrooster

Variabel

Flexibel arbeidsregime

 

 

Arbeidsduur gemiddeld vastgesteld op jaarbasis

 

 

Gemiddeld 22u/week:

 • max. 2u naar boven (4u met akkoord van de werknemer): dus max. 24u/week of 26u/week (met akkoord van de werknemer)
 • max. 2 uren naar beneden: dus min. 20u/week.

Flexibel arbeidsregime

 

Arbeidsduur gemiddeld vastgesteld op jaarbasis

 

Gemiddeld 24u/week:

 • max. 2u naar boven (4u met akkoord van de werknemer): dus max. 26u/week of 28u/week (met akkoord van de werknemer)
 • max. 2 uren naar beneden: dus min. 22u/week.

Mededeling van de uurroosters

Idem alle andere uurroosters in de onderneming

Loon

 

constant maandelijks salaris: basis 22u/week

constant maandelijks salaris: basis 24u/week

Vorwaarde tussen de verhogingen

-

Tussen de overstap naar 20u en de overstap naar 22u: minstens 18 maanden

Tussen de overstap naar 22u en de overstap naar 24u: minstens 2 jaar

Voorrang

-

-

Binnen eenzelfde periode van 12 kalendermaanden: geen verplichting meer dan 3 contractverhogingen per winkel toe te staan (voorrang = anciënniteit)

-

6. Vaste wekelijkse arbeidsduur en variabele uurroosters: bijkomende uren

Keuze:

 • onmiddellijke betaling van de bijkomende uren
 • of recuperatie (en betaling) binnen een periode van 12 maanden na afloop van het kwartaal waarbinnen de bijkomende uren werden gepresteerd.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
21/09/2015
Registratienr
129828
Geldig van
01/01/2016
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
28/09/2015
Registratiedatum
21/10/2015
Onderwerp
deeltijdse arbeid
BS Bericht van neerlegging
29/10/2015
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
01/04/2016
Gepubliceerd in het B.St. van
13/05/2016
Keywords
ARBEIDSDUUR IN UREN, ARBEIDSDUURMODALITEITEN, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN, DEELTIJDSE ARBEID

Historiek
01/01/2016 31/12/2999 40 Deeltijdse arbeid
01/01/2012 31/12/2015 40 Deeltijdse arbeid
01/04/2009 31/12/2011 40 Deeltijdse arbeid
01/10/2005 31/03/2009 40 Deeltijdse arbeid
01/07/2003 30/09/2005 40 Deeltijdse arbeid
01/07/2003 30/06/2003 40 Deeltijdse arbeid
01/01/2002 30/06/2003 40 Deeltijdse arbeid
01/05/1991 31/12/2001 40 Deeltijdse arbeid