37 Arbeidsovereenkomst (opeenvolgende – AOK bepaalde duur – vervangingsovereenkomst)

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 20/10/2020
Geldig vanaf: 01/04/2007

Voor de bepaling van de opzegtermijn en van de loonschalen, wordt rekening gehouden met de anciënniteit, verworven in de uitoefening van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur en van vervangingscontracten bij dezelfde werkgever.

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 27 augustus 2007 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten inzake opeenvolgende arbeidscontracten (nr. 84972/CO/311).

1. Gemeenschappelijke bepalingen

Onder "opeenvolgende arbeidsovereenkomsten" wordt begrepen de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten bij dezelfde werkgever zoals dit begrip werd vastgelegd in artikel 10 van de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978 en de daarbijhorende rechtspraak terzake.

2. Proefperiode

Voor de bepaling van het proefbeding wordt rekening gehouden met de anciënniteit, verworven in de uitoefening van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur en van vervangingscontracten bij dezelfde werkgever en in dezelfde functie.(*)

(*) Het proefbeding is dus éénmalig indien een werknemer opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur en/of vervangingscontracten zou uitoefenen bij dezelfde werkgever en in dezelfde functie.

Sinds het eenheidsstatuut dat van kracht ging op 1 januari 2014, kan geen proefperiode meer worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst van een werknemer (behalve  in een contract voor uitzendarbeid en in een studentenovereenkomst).

3. Opzegtermijn

Voor de bepaling van de opzegtermijn, wordt rekening gehouden met de anciënniteit, verworven in de uitoefening van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur en van vervangingscontracten bij dezelfde werkgever.

4. Loonschalen

Voor de toepassing van de loonschalen wordt rekening gehouden met de anciënniteit, verworven in de uitoefening van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur en van vervangingscontracten bij dezelfde werkgever.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
27/08/2007
Registratienr
84972
Geldig van
01/04/2007
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
13/09/2007
Registratiedatum
02/10/2007
Onderwerp
opeenvolgende arbeidscontracten
BS Bericht van neerlegging
15/10/2007
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
02/06/2008
Gepubliceerd in het B.St. van
21/08/2008
Keywords
LONEN

Historiek
01/04/2007 31/12/2999 37 Arbeidsovereenkomst (opeenvolgende – AOK bepaalde duur – vervangingsovereenkomst)