311

Registratienr. Onderwerp Datum CAO Geldig van Geldig tot
179620 Bepaling voor 2023 van de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming 11/05/2023 01/01/2023 31/12/2023
175237 Vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2023-2024 29/06/2022 01/01/2023 31/12/2024
174574 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming 19/04/2022 01/01/2022 31/12/2022
174577 Risicogroepen 2021-2022 19/04/2022 01/01/2021 31/12/2022
176498 Lonen 13/01/2022
169337 Risicogroepen 21/12/2021 01/01/2021 31/12/2022
169329 Coronapremie 21/12/2021 01/01/2021 31/12/2021
170257 Beroepsopleiding 23/11/2021 01/01/2021 31/12/2021
170258 Ecocheques 23/11/2021 23/11/2021
170256 Vervoerskosten 23/11/2021 01/01/2022
170259 Arbeidsduur 23/11/2021 23/11/2021
170260 Jaarlijkse premie 23/11/2021 23/11/2021
170168 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 23/11/2021 01/07/2021 30/06/2023
170169 Vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2021-2022 23/11/2021 01/01/2021 31/12/2022
168736 Coronapremie 23/11/2021 01/01/2021 01/01/2021
170170 Tijdskrediet 23/11/2021 01/01/2022 30/06/2023
173137 Vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2023-2024 23/11/2021 01/01/2023 01/01/2023
173138 Tewerkstelling 23/11/2021 01/01/2022 31/12/2023
173139 Jaarlijkse premie 23/11/2021 23/11/2021
173468 Sectorakkoord 2021-2022 23/11/2021 01/07/2021 30/06/2023
173241 Statuut van de vakbondsafvaardiging 23/11/2021 23/11/2021
170261 Landingsbanen 23/11/2021 01/01/2022 31/12/2022
170262 Landingsbanen 2023 23/11/2021 01/01/2023 30/06/2023
171598 Eenmalige premie 23/11/2021 01/01/2021 31/12/2021
168034 Tijdskrediet 19/10/2021 01/07/2021 31/12/2021
167433 Tijdskrediet 27/09/2021 01/07/2021 31/12/2021
167436 Toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan 27/09/2021 01/01/2021 31/12/2021
165627 Levenslang en duaal leren 03/05/2021 01/01/2021 31/12/2022
165012 Modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming 22/04/2021 01/01/2021 31/12/2021
160983 Statuten van de syndicale afvaardigingen 02/07/2020 01/01/2020 22/11/2021
157724 vastlegging, voor 2020, van de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming 12/02/2020 01/01/2020 31/12/2020
157697 Tewerkstelling en vorming van de risicogroepen 12/02/2020 01/01/2019 31/12/2020
154517 statuut van de vakbondsafvaardigingen 23/09/2019 01/09/2019 31/12/2019
154925 loonvoorwaarden 23/09/2019 01/07/2019
154516 beroepsopleiding 23/09/2019 01/01/2019 31/12/2020
154926 toekenning van een eenmalige premie in uitvoering van het sectorakkoord 2019-2020 23/09/2019 01/01/2019 31/12/2019
154514 tewerkstelling 23/09/2019 01/01/2020 31/12/2021
154513 terugbetaling van de vervoerskosten van de werknemers 23/09/2019 01/01/2020
154515 arbeidsduur 23/09/2019 01/01/2020
153818 recht op de uitkeringen voor een landingsbaan 03/09/2019 01/01/2019 31/12/2020
153819 werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar na 40 jaar beroepsverleden of na 33 jaar of 35 jaar voor de werknemers die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn 03/09/2019 01/01/2019 31/12/2020
153817 tijdskrediet 03/09/2019 01/07/2019 30/06/2021
153816 sectoraal akkoord 2019-2020 10/07/2019 01/07/2019 30/06/2021
151596 bepaling voor 2019 van de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming 26/03/2019 01/01/2019 31/12/2019
146838 modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming 10/07/2018 01/01/2018 31/12/2018
145860 modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming 27/03/2018 01/01/2018 01/01/2018
145859 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 27/03/2018 01/01/2017 31/12/2018
142005 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 04/09/2017 01/01/2017 01/01/2017
142006 tewerkstelling 04/09/2017 01/01/2018 31/12/2019
142004 onderhoud van werkkledij 04/09/2017 01/07/2017
142263 professionele vorming 04/09/2017 01/01/2017 31/12/2018
142262 toekenning ecocheques 04/09/2017 01/01/2017
142007 werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar of op 59 jaar 04/09/2017 01/01/2017 31/12/2018
141969 tijdskrediet 04/09/2017 01/07/2017 30/06/2019
142000 lonen 04/09/2017 01/07/2017 01/07/2019
141968 verlaging tot 55 jaar van het recht op uitkeringen tijdskrediet in toepassing van de CAO nr. 127 van de NAR 04/09/2017 01/01/2017 31/12/2018
142003 eenmalige premie in uitvoering van het sectorakkoord 2017-2018 04/09/2017 01/01/2017 31/12/2017
142002 jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016 04/09/2017 01/01/2017
142001 jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2005-2006 04/09/2017 01/01/2017
140984 sectoraal akkoord 2017-2018 03/07/2017 01/07/2017 30/06/2019
139291 korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming 20/04/2017 01/01/2017 31/12/2017
134061 functieclassificatie 23/05/2016 01/01/2016
134060 loonvoorwaarden 23/05/2016 01/01/2016 01/07/2017
133521 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 20/04/2016 01/01/2015 31/12/2016
133425 bepaling voor 2016 van de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming 20/04/2016 01/01/2016 31/12/2016
131110 invoeren van nachtarbeid voor e-commerce activiteiten 14/01/2016 01/01/2016
130043 jaarlijkse premie in uitvoering van het sectoraal akkoord 2005-2006 21/09/2015 01/01/2016 01/01/2017
130042 koppeling van de bezoldigingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen 21/09/2015 01/07/2015
130044 jaarlijkse premie in uitvoering van het sectoraal akkoord 2015-2016 21/09/2015 01/01/2016 01/01/2017
130041 gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 21/09/2015 01/07/2015
130045 toekenning ecocheques 21/09/2015 01/01/2015 01/01/2017
130046 statuut van de syndicale afvaardiging 21/09/2015 01/09/2015 30/06/2019
129829 tewerkstelling 21/09/2015 01/01/2016 30/06/2019
129828 deeltijdse arbeid 21/09/2015 01/01/2016
129827 arbeidsduur 21/09/2015 01/01/2016 31/12/2019
130040 loonvoorwaarden 21/09/2015 01/07/2015 01/01/2016
130014 tijdskrediet 21/09/2015 01/07/2015 30/06/2017
128614 werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar - zwaar beroep of lange loopbaan 30/06/2015 01/01/2015 31/12/2016
128613 werkloosheid met bedrijfstoeslag 60 jaar 30/06/2015 01/01/2015 31/12/2017
129101 sectoraal akkoord 2015-2016 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2017
128611 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 30/06/2015 01/01/2015
128612 verlaging tot 55 jaar van het recht op uitkeringen tijdskrediet in toepassing van de CAO nr. 118 van de NAR 30/06/2015 01/01/2015 31/12/2016
127415 modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming 20/05/2015 01/01/2015 31/12/2015
125703 gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 18/12/2014 01/01/2015 01/07/2015
124316 opzegtermijnen 20/10/2014 21/05/2014
123601 tewerkstelling 15/09/2014 01/01/2014 01/01/2015
123040 opzeggingstermijn 21/05/2014 21/05/2014
122860 werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar of op 58 jaar 21/05/2014 11/12/2013 31/12/2015
121367 jaarlijkse premie 27/03/2014 01/03/2014 01/01/2016
121725 modaliteiten van de syndicale vorming en van de toekenning van de korting op de syndicale bijdrage 19/03/2014 01/01/2014 31/12/2014
121716 tewerkstelling 19/02/2014 01/01/2014 01/01/2014
121715 gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 19/02/2014 01/01/2014 01/01/2015
122061 tijdskrediet 19/02/2014 01/07/2013 30/06/2015
122060 financiële bijdrage in de vervoerskosten 19/02/2014 01/01/2014 31/12/2019
122859 toekenning ecocheques 19/02/2014 01/12/2013 01/01/2015
122054 loonvoorwaarden 19/02/2014 01/01/2014 01/07/2015
119826 werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar of op 58 jaar 11/12/2013 01/01/2014 01/01/2014
119825 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen en tussenkomsten vanhet Sociaal fonds 11/12/2013 01/01/2013 31/12/2014
121362 sectoraal akkoord 2013-2014 11/12/2013 01/12/2013 30/06/2015
119824 bijkomende vormingsinspanningen 11/12/2013 01/01/2013 31/12/2014
119823 opzegtermijnen 11/12/2013 11/12/2013 31/12/2013
114288 modaliteiten van toekenning en afrekening van de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming 13/03/2013 01/01/2013 30/06/2015
112630 werkloosheid met bedrijfstoeslag 56 jaar - 40 jaar beroepsloopbaan 10/12/2012 01/01/2011 31/12/2012
112629 werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar 10/12/2012 09/12/2011 31/12/2013
109693 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 02/05/2012 01/01/2011 31/12/2012
109692 toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdragen en van de syndicale vorming 02/05/2012 01/01/2012 31/12/2012
108129 deeltijdse arbeid 11/01/2012 01/01/2012 01/01/2016
108639 lonen 11/01/2012 01/12/2011 01/01/2014
108127 gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 11/01/2012 01/01/2012 01/01/2014
108128 wekelijkse arbeidsduur 11/01/2012 01/01/2012 01/01/2016
108076 professionele vorming 09/12/2011 01/01/2011 31/12/2012
108075 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 09/12/2011 01/01/2011 01/01/2011
108074 tewerkstelling 09/12/2011 01/07/2011 31/12/2013
108078 brugpensioen op 56 jaar - 40 jaar beroepsverleden 09/12/2011 01/01/2011 31/12/2012
108077 brugpensioen op 58 jaar 09/12/2011 09/12/2011 31/12/2013
108071 financiële bijdrage in de vervoerskosten 09/12/2011 01/01/2012 01/01/2014
108072 tijdskrediet 09/12/2011 30/06/2011 30/06/2019
108070 sectoraal akkoord 2011-2012 09/12/2011 01/07/2011 31/12/2013
108073 ecocheques 09/12/2011 01/06/2011 01/12/2013
104958 toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdragen en de syndicale vorming 29/06/2011 01/01/2011 31/12/2011
99969 korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming 25/05/2010 01/01/2010 31/12/2010
95264 tijdskrediet 23/06/2009 01/04/2009 30/06/2011
95265 brugpensioen op 58 jaar 23/06/2009 01/01/2011 31/12/2011
95263 professionele vorming 23/06/2009 01/01/2009 31/12/2010
95267 korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming 23/06/2009 01/01/2009 31/12/2009
95266 brugpensioen op 56 jaar - 40 jaar beroepsverleden 23/06/2009 01/01/2010 31/12/2010
95259 deeltijdse arbeid 23/06/2009 01/04/2009 01/01/2012
95260 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 23/06/2009 01/01/2009 31/12/2010
95258 ecocheques 23/06/2009 01/07/2009 01/06/2011
95262 sectoraal tewerkstellingsakkoord 23/06/2009 01/04/2008 30/06/2011
95261 sectoraal tewerkstellingsakkoord 23/06/2009 01/04/2007 31/03/2008
95257 financiële bijdrage in de vervoerskosten 26/05/2009 01/07/2009 01/01/2012
91800 korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming 24/03/2009 01/01/2009 31/12/2009
91799 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 24/03/2009 01/01/2007 31/12/2008
87601 modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage op de syndicale vorming 10/03/2008 01/01/2008 31/12/2008
84974 statuut van de syndicale afvaardiging 27/08/2007 01/01/2007 01/09/2015
85077 korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming 27/08/2007 01/01/2007 31/12/2007
84973 tijdskrediet 27/08/2007 01/04/2007 31/03/2009
85119 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 27/08/2007 01/01/2007 31/12/2008
84972 opeenvolgende arbeidscontracten 27/08/2007 01/04/2007
84971 gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 27/08/2007 01/07/2007 01/01/2012
84970 lonen 27/08/2007 01/07/2007 01/01/2012
84195 brugpensioen op 58 jaar 03/07/2007 01/01/2008 31/12/2010
84194 sectoraal akkoord 2007-2008 03/07/2007 01/04/2007
82427 bepaling voor 2007 van de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming 22/03/2007 01/01/2007 31/12/2006
82410 wijziging en coördinatie van de statuten van het Fonds voor bestaanzekerheid 22/03/2007 01/01/2007
80463 modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming 04/07/2006 01/01/2006 31/12/2006
75635 loonvoorwaarden 30/06/2005 01/07/2005 30/06/2007
75636 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 30/06/2005 01/01/2005 31/12/2006
75634 eindejaarspremie 30/06/2005 01/07/2005
75637 gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 30/06/2005 01/07/2005 30/06/2007
75631 tewerkstelling 30/06/2005 01/04/2005 31/03/2007
75630 deeltijdse arbeid 30/06/2005 01/10/2005 01/04/2009
75633 jaarlijkse premie 30/06/2005 01/01/2006 01/03/2014
75632 brugpensioen op 58 jaar 30/06/2005 01/01/2006 31/12/2007
75382 korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming 02/06/2005 01/01/2005 31/12/2005
75381 tijdskrediet 02/06/2005 01/04/2005 30/06/2021
72088 korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming 24/05/2004 31/12/2004
72087 deeltijdse arbeid 06/05/2004
67414 brugpensioen op 58 jaar 30/06/2003 31/12/2005
67413 tewerkstelling 30/06/2003 31/03/2005
67412 korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming 30/06/2003 31/12/2003
67848 loonvoorwaarden 30/06/2003 30/06/2005
67415 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 30/06/2003 31/12/2004
67409 tijdskrediet 30/06/2003 31/03/2005
67410 deeltijdse arbeid 30/06/2003 30/09/2005
67408 vaststelling van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 30/06/2003 30/06/2005
67411 statuut van de syndicale afvaardiging 30/06/2003 30/06/2007
64584 functieclassificatie 05/11/2002 01/01/2016
64587 tewerkstelling 05/11/2002 31/03/2003
64582 het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 05/11/2002 30/06/2003
64938 statuut van de syndicale afvaardiging 05/11/2002 30/06/2003
64589 deeltijdse arbeid 05/11/2002 30/06/2003
64577 lonen 05/11/2002 30/06/2003
64578 eindejaarspremie 05/11/2002 30/06/2005
64576 afwezigheden 05/11/2002
64579 koppeling van de bezoldigingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen 05/11/2002 30/06/2003
64924 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 01/10/2002 31/12/2002
63608 korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming 02/07/2002 31/12/2002
63301 tijdskrediet 04/06/2002 30/06/2003
63300 brugpensioen op 58 jaar 04/06/2002 30/06/2003
58000 korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming 07/06/2001 31/12/2001
55499 korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming 11/05/2000 31/12/2000