280601 2806 Tijdskrediet (toeslag van het Sociaal fonds)

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 24/09/2019
Geldig vanaf: 01/07/2017
Geldig tot: 30/06/2019

Toeslag van 148,74 EUR/maand bij halftijds tijdskrediet van werknemer ouder dan 55.

In geval van vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking door de werknemers van 55 jaar of meer, zal door het "Sociaal Fonds voor de grote kleinhandelszaken" een toeslag betaald worden, binnen de volgende voorwaarden :

 1. De toeslag wordt enkel toegekend aan de werknemers met minimum 25 jaar beroepsloopbaan en die minimum 3/4 van een voltijdse betrekking werden tewerkgesteld gedurende de 24 maanden vóór de aanvraag;
 2. De toeslag bedraagt 148,74 EUR per maand;
 3. De betrokken werknemers moeten gedurende hun loopbaan in de onderneming minstens vijf jaar anciënniteit hebben in een arbeidsregime van 27 uur per week of meer (waaronder de volledige periode van de twaalf maanden voorafgaand aan het begin van het tijdskrediet);
 4. De betrokken werknemer moet zich ertoe verbinden zijn beroepsloopbaan verder te zetten tot aan het pensioen in een stelsel van halftijds tijdskrediet (tijdskrediet zonder motief en/of tijdskrediet eindeloopbaan 55+);
 5. De betrokken werknemer moet zich ertoe verbinden zijn pensioen ten laatste te nemen op de wettelijke minimumleeftijd;
 6. De betrokken werknemer moet een variabel uurrooster aanvaarden;
 7. De deeltijdse werknemers, die in het kader van het stelsel van het tijdskrediet hun prestaties verminderen tot een halftijdse betrekking, hebben recht op de toeslag van 148,74 EUR naar verhouding van hun prestaties volgens het volgende systeem :
  148,74 EUR x [(aantal uren per week voorzien in de arbeidsovereenkomst - 17,5)/17,5].
  Voorbeeld : een werknemer met een arbeidsduur van 30 uur per week, ontvangt een toeslag van 148,74 EUR x [(30-17,5)/17,5] = 106,24 EUR per maand;
 8. De verbintenis tot het betalen van een toeslag vervalt wanneer er een bijdrage (sociale zekerheidsbijdrage of andere) op zou verschuldigd zijn;
 9. De financiering en de praktische organisatie van de betaling van deze toeslagen via het sociaal fonds wordt behouden. De opbrengst van de bijdrage ten voordele van de tewerkstelling wordt bij voorrang voor dit initiatief aangewend.

Deze maatregel maakt een tewerkstellingsmaatregel uit om oudere werknemers aan het werk te houden, en om zo de activiteitsgraad te verhogen.

Voor de reglementering inzake tijdskrediet verwijzen wij u naar onze brochure.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
04/09/2017
Registratienr
141969
Geldig van
01/07/2017
Geldig tot
30/06/2019
Neerleggingsdatum
08/09/2017
Registratiedatum
13/10/2017
Onderwerp
tijdskrediet
BS Bericht van neerlegging
03/11/2017
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
25/03/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
13/04/2018
Keywords
TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN

Historiek
01/07/2023 31/10/2025 280601 Tijdskrediet (toeslag van het Sociaal fonds)
01/01/2022 30/06/2023 280601 Tijdskrediet (toeslag van het Sociaal fonds)
01/07/2021 31/12/2021 280601 Tijdskrediet (toeslag van het Sociaal fonds)
01/07/2019 30/06/2021 280601 Tijdskrediet (toeslag van het Sociaal fonds)
01/07/2017 30/06/2019 280601 2806 Tijdskrediet (toeslag van het Sociaal fonds)
01/07/2015 30/06/2017 280601 2806 Tijdskrediet (toeslag van het Sociaal fonds)
01/07/2013 30/06/2015 280601 2806 Tijdskrediet (toeslag van het Sociaal fonds)