2601 Tewerkstelling - Bijzondere modaliteiten in geval van ontslag

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 01/06/2006
Geldig vanaf: 01/04/2005
Geldig tot: 31/03/2008

In het Paritair Comité voor grote kleinhandelszaken werd op 30 juni 2005 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de tewerkstelling. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen op 11 juli 2005 en geregistreerd op 26 juli 2005 onder het nr. 75.631/CO/311.

In deze CAO wordt bepaald welke bijzondere modaliteiten moeten worden toegepast in geval van ontslag bij beroepsonbekwaamheid, collectieve afdanking bij economische of technische redenen en in andere gevallen van afdanking.

U kan de tekst van deze CAO consulteren door op bovenstaande link te klikken. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt van kracht op 1 april 2005 en loopt ten einde op 31 maart 2007. Deze CAO werd verlengd door het sectorakkoord 2007-2008 en 2009-2010.

Zie ook Hfdst. 15 : opzeggingstermijn

 

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
30/06/2005
Registratienr
75631
Geldig van
01/04/2005
Geldig tot
31/03/2007
Neerleggingsdatum
11/07/2005
Registratiedatum
26/07/2005
Onderwerp
tewerkstelling
BS Bericht van neerlegging
18/08/2005
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
02/10/2006
Gepubliceerd in het B.St. van
02/01/2007
Keywords
FUNCTIECLASSIFICATIE, AANWERVING, MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, OPZEGGING/ONTSLAG

Historiek
01/01/2022 31/12/2023 2601 Werkzekerheid
01/01/2020 31/12/2021 2601 Werkzekerheid
01/01/2018 31/12/2019 2601 26 Tewerkstelling
01/01/2016 31/12/2017 2601 26 Tewerkstelling
01/01/2014 31/12/2015 2601 26 Tewerkstelling
01/01/2014 01/01/2014 2601 26 Tewerkstelling
01/07/2011 31/12/2013 2601 Tewerkstelling - Bijzondere modaliteiten in geval van ontslag
01/04/2008 30/06/2011 2601 Tewerkstelling - Bijzondere modaliteiten in geval van ontslag
01/04/2005 31/03/2008 2601 Tewerkstelling - Bijzondere modaliteiten in geval van ontslag
01/04/2003 31/03/2005 2601 Tewerkstelling
01/01/2002 31/03/2003 2601 Tewerkstelling
01/01/1997 31/12/2001 2601 Tewerkstelling