2601 Tewerkstelling - Bijzondere modaliteiten in geval van ontslag

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 09/11/2009
Geldig vanaf: 01/04/2008
Geldig tot: 30/06/2011

In het Paritair Comité voor grote kleinhandelszaken werd op 23 juni 2009 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de tewerkstelling. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen op 9 juli 2009 en geregistreerd op 26 octobre 2009 onder het nr. 95262/CO/311.

In deze CAO wordt bepaald welke bijzondere modaliteiten moeten worden toegepast in geval van ontslag bij beroepsonbekwaamheid, collectieve afdanking bij economische of technische redenen en in andere gevallen van afdanking.

U kan de tekst van deze CAO consulteren door op bovenstaande link te klikken. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt van kracht op 1 april 2008 en loopt ten einde op 30 juni 2011.

Zie ook Hfdst. 15 : opzeggingstermijn

 

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
23/06/2009
Registratienr
95262
Geldig van
01/04/2008
Geldig tot
30/06/2011
Neerleggingsdatum
09/07/2009
Registratiedatum
26/10/2009
Onderwerp
sectoraal tewerkstellingsakkoord
BS Bericht van neerlegging
04/11/2009
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
28/04/2010
Gepubliceerd in het B.St. van
02/07/2010
Keywords
OPZEGGING/ONTSLAG

Historiek
01/01/2022 31/12/2023 2601 Werkzekerheid
01/01/2020 31/12/2021 2601 Werkzekerheid
01/01/2018 31/12/2019 2601 26 Tewerkstelling
01/01/2016 31/12/2017 2601 26 Tewerkstelling
01/01/2014 31/12/2015 2601 26 Tewerkstelling
01/01/2014 01/01/2014 2601 26 Tewerkstelling
01/07/2011 31/12/2013 2601 Tewerkstelling - Bijzondere modaliteiten in geval van ontslag
01/04/2008 30/06/2011 2601 Tewerkstelling - Bijzondere modaliteiten in geval van ontslag
01/04/2005 31/03/2008 2601 Tewerkstelling - Bijzondere modaliteiten in geval van ontslag
01/04/2003 31/03/2005 2601 Tewerkstelling
01/01/2002 31/03/2003 2601 Tewerkstelling
01/01/1997 31/12/2001 2601 Tewerkstelling