25 Syndicale premie

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 23/03/2020
Geldig vanaf: 01/01/2019
Geldig tot: 31/12/2019

Bedragen:

 • 145 EUR per jaar voor werknemers die een normale syndicale bijdrage betaald hebben.
 • 72,5 EUR per jaar voor werknemers die een beperkte syndicale bijdrage betaald hebben + SWT.

Begunstigden: werkemers die een syndicale bijdrage betalen.

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 26 maart 2019 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot vaststelling voor 2019 van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming (nr. 151596/CO/311).

1. Principe en begunstigden

De werknemers hebben recht op een korting op de syndicale bijdrage ten laste van het Sociaal Fonds.

2. Bedragen

 • 145 EUR per jaar voor werknemers die een normale syndicale bijdrage betaald hebben;
 • 72,5 EUR per jaar voor werknemers die een beperkte syndicale bijdrage betaald hebben, evenals voor de werknemers die op SWT zijn.

3. Toekenningsvoorwaarden

 • Voor 1 januari 2019 aangesloten zijn bij één van de representatieve interprofessionele werknemersorganisaties, welke op nationaal plan zijn verbonden;
 • Ofwel op 15 juni 2019:
  • in dienst zijn in één van de de ondernemingen van PC 311;
  • zijn gedekt  door het stelsel van gelijkgestelde dagen (jaarlijkse vakantie);
  • met SWT zijn gegaan voor zover de pensioengerechtigde leeftijd niet hebben bereikt;
  • ingeschreven zijn in een tewerkstellingscel of daarvan vrijgesteld zijn in het kader van de erkenning als onderneming in herstructurering of in moelijkheden.

4. Procedure

De werkgevers overhandigen bij met de loonfiche voor de maand mei, aan elke in hun onderneming op 15 juni tewerkgestelde werknemer alsook aan hen die gedekt zijn door het regime van de gelijkgestelde dagen (jaarlijkse vakantie), een behoorlijk ingevuld formulier.

Deze formulieren worden ambtshalve of op hun verzoek ter beschikking gesteld van de werkgevers door het Sociaal Fonds.

De werknemers die de toekenningsvoorwaarden vervullen bezorgen aan de organisatie, waarvan zij lid zijn, het boven vermelde formulier in tweevoud.

Het Sociaal fonds stort aan elke representatieve interprofessionele werknemersorganisatie de nodige bedragen om de betaling van de ristorno's te verzekeren.

5. Financiering

Om het Sociaal Fonds de mogelijkheid te stellen de de korting op de syndicale bijdrage te vereffenen, moeten de werkgevers een bijdrage betalen: zie hoofdstuk 190202.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
26/03/2019
Registratienr
151596
Geldig van
01/01/2019
Geldig tot
31/12/2019
Neerleggingsdatum
08/05/2019
Registratiedatum
16/05/2019
Onderwerp
bepaling voor 2019 van de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming
BS Bericht van neerlegging
06/06/2019
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
29/09/2019
Gepubliceerd in het B.St. van
11/10/2019
Keywords
SYNDICALE VORMING, SYNDICALE PREMIE, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Historiek
01/01/2024 31/12/2024 25 Syndicale premie
01/01/2023 31/12/2023 25 Syndicale premie
01/01/2022 31/12/2022 25 Syndicale premie
01/01/2021 31/12/2021 25 Syndicale premie
01/01/2020 31/12/2020 25 Syndicale premie
01/01/2019 31/12/2019 25 Syndicale premie
01/01/2018 31/12/2018 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming voor het jaar 2018
01/01/2018 31/12/2017 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming voor het jaar 2018
01/01/2017 31/12/2017 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming voor het jaar 2017
01/01/2016 31/12/2016 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming voor het jaar 2016
01/01/2015 31/12/2015 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming voor het jaar 2015
01/01/2014 31/12/2014 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming
01/01/2013 31/12/2013 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming
01/01/2012 31/12/2012 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming : 2012
01/01/2011 31/12/2011 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming : 2011
01/01/2010 31/12/2010 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming : 2010
01/01/2009 31/12/2009 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming : 2009
01/01/2008 31/12/2008 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming
01/01/2006 31/12/2006 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming
01/01/2005 31/12/2005 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming
01/01/2004 31/12/2004 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming
01/01/2003 31/12/2003 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming
01/01/2002 31/12/2002 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming
01/01/2001 31/12/2001 25 Syndicale premie en syndicale vorming
01/01/2000 31/12/2000 25 Syndicale premie en syndicale vorming