25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 04/11/2014
Geldig vanaf: 01/01/2014
Geldig tot: 31/12/2014

Bedrag

135 euro per jaar voor bedienden die een normale syndicale bijdrage in de vereiste vormen betaald hebben op het ogenblik van de betaling van de korting

67,50 euro per jaar voor bedienden die een beperkte syndicale bijdrage in de vereiste vormen betaald hebben op het ogenblik van de betaling van de korting, evenals voor de werknemers die op brugpensioen zijn

Voorwaarden

  • Voor 1 januari 2014 aangesloten zijn bij één van de representatieve interprofessionele bediendenorganisaties, welke op nationaal plan zijn verbonden en vertegenwoordigd in het paritair Comité;
  • op 15 juni 2014 tewerkgesteld zijn in één van de in artikel 2 bedoelde ondernemingen.

Modaliteiten

De werkgevers van de ondernemingen overhandigen bij met de loonfiche voor de maand mei, aan elke in hun onderneming tewerkgestelde bediende op 15 juni 2014 alsook aan hen die gedekt zijn door het regime van de gelijkgestelde dagen, bepaald in artikel 4, 2°, een behoorlijk ingevuld formulier waarvan het model wordt opgemaakt door de Raad van bestuur van het Sociaal Fonds.

Deze formulieren worden ambtshalve of op hun verzoek ter beschikking gesteld van de werkgevers door het beheer van het Sociaal Fonds, gevestigd in de Edmond Van Nieuwenhuyse 8 te 1160 Brussel.

De bedienden die de toekenningsvoorwaarden vervullen bezorgen aan de organisatie, waarvan zij lid zijn, het boven vermelde formulier in tweevoud.

Om het Sociaal Fonds de mogelijkheid te bieden de definitieve sociale voordelen af te rekenen overeenkomstig deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt de bijdrage die door de werkgever aan het Sociaal Fonds moet worden betaald, bepaald op 74 euro per tewerkgestelde bediende op datum van 30 september 2013.

De werkgevers moeten de verschuldigde bedragen uiterlijk op 31 mei storten aan het Sociaal Fonds.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
19/03/2014
Registratienr
121725
Geldig van
01/01/2014
Geldig tot
31/12/2014
Neerleggingsdatum
24/03/2014
Registratiedatum
17/06/2014
Onderwerp
modaliteiten van de syndicale vorming en van de toekenning van de korting op de syndicale bijdrage
BS Bericht van neerlegging
24/07/2014
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
08/01/2015
Gepubliceerd in het B.St. van
13/02/2015
Keywords
SYNDICALE VORMING, SYNDICALE PREMIE, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Historiek
01/01/2024 31/12/2024 25 Syndicale premie
01/01/2023 31/12/2023 25 Syndicale premie
01/01/2022 31/12/2022 25 Syndicale premie
01/01/2021 31/12/2021 25 Syndicale premie
01/01/2020 31/12/2020 25 Syndicale premie
01/01/2019 31/12/2019 25 Syndicale premie
01/01/2018 31/12/2018 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming voor het jaar 2018
01/01/2018 31/12/2017 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming voor het jaar 2018
01/01/2017 31/12/2017 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming voor het jaar 2017
01/01/2016 31/12/2016 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming voor het jaar 2016
01/01/2015 31/12/2015 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming voor het jaar 2015
01/01/2014 31/12/2014 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming
01/01/2013 31/12/2013 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming
01/01/2012 31/12/2012 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming : 2012
01/01/2011 31/12/2011 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming : 2011
01/01/2010 31/12/2010 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming : 2010
01/01/2009 31/12/2009 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming : 2009
01/01/2008 31/12/2008 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming
01/01/2006 31/12/2006 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming
01/01/2005 31/12/2005 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming
01/01/2004 31/12/2004 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming
01/01/2003 31/12/2003 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming
01/01/2002 31/12/2002 25 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming
01/01/2001 31/12/2001 25 Syndicale premie en syndicale vorming
01/01/2000 31/12/2000 25 Syndicale premie en syndicale vorming