2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 29/07/2010
Geldig vanaf: 01/01/1997
Geldig tot: 31/12/2001

CAO van 16 juni 1997, gewijzigd door de CAO van 9 juni 1999 (52505/CO/311)

HOOFDSTUK 1 - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de onderne­mingen, die ressorteren onder het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken.

(...)

HOOFDSTUK X - Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders

Artikel 55

In geval van gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders betaalt de werkgever een bijkomende uitkering bovenop die van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening ten bedrage van 120 fr. per dag gedurende de eerst vijftig dagen van de periode van gedeeltelijke werkloosheid.

(...)

HOOFDSTUK 7 - Slotbepalingen

(...)

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1997 [1 januari 1999] en wordt gesloten voor onbepaalde tijd.(CAO van 9 juni 1999)

Commentaar

Op de bijkomende uitkering in geval van werkloosheid zijn geen sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd. Vanzelf­sprekend dient wel bedrijfsvoorheffing te worden ingehouden.


Historiek
01/01/2022 31/12/2050 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/07/2019 31/12/2021 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/07/2017 30/06/2019 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen
01/01/2016 30/06/2017 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/07/2015 31/12/2015 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/01/2014 30/06/2015 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/12/2011 31/12/2013 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/07/2007 30/11/2011 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/07/2005 30/06/2007 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/07/2003 30/06/2005 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/01/2002 30/06/2003 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/01/1997 31/12/2001 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders