2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 02/02/2024
Geldig vanaf: 01/01/2022

Uitkering: tijdelijke werkloosheid arbeiders.

Bedrag:

  • sectoraal (tijdelijke werkloosheid): 3 EUR/dag - 50 eerste dagen.
  • wettelijk:
    • 2 EUR/dag - vanaf de 51ste dag in geval van technische stoornis, slecht weer of economische redenen;
    • 5 EUR/dag gedekt door een tijdelijke werkloosheidsuitkering bovenop de sectorale toeslag voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid met uitzondering van overmacht.

Betaling: door de werkgever.

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 13 januari 2022 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de lonen (nr. 176498/CO/311).

1. Uitkering

In geval van gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders zal de werkgever een bijkomende uitkering betalen bovenop die van de RVA.

2. Bedrag en duur

3 EUR per dag gedurende de eerste 50 dagen.

3. Wettelijke uitkering

Sinds 2012, heeft de werknemer recht op een supplement op de werkloosheidsuitkering. Het minimumbedrag van het supplement wordt bepaald op 2 EUR per dag waarop de arbeider niet heeft gewerkt wegens tijdelijke werkloosheid (economisch, technisch, slecht weer). De werkgever is ertoe gehouden dit supplement te betalen, tenzij de betaling daarvan door een door de Koning algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst ten laste wordt gelegd van het Fonds voor Bestaanszekerheid.

Vanaf 1 januari 2024 moeten werkgevers aan de werknemers (arbeiders en bedienden) die ze in tijdelijke werkloosheid  (met uitzondering van overmacht) plaatsen voor elke door de werkloosheid vergoede dag een bijkomend supplement van 5 EUR betalen, tenzij de betaling ervan door een door de Koning algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst ten laste wordt gelegd van het Fonds voor Bestaanszekerheid. Dit wettelijk supplement van 5 EUR moet steeds betaald worden bovenop de bestaande supplementen die reeds voorzien zijn bij wet, CAO of andere bestaande afspraken in ondernemingen. Voor meer info, verwijzen wij u naar ons artikel.

PC 311 : De werkgever moet een aanvullende vergoeding van min. 2 EUR/dag werkloosheid betalen na de vergoedbare periode voorzien door de sector  (vanaf de 51ste dag).  De aanvullende vergoeding van 5 EUR moet steeds betaald worden voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid met uitzondering van overmacht en dit bovenop de voorziene sectorale toeslag.

4. Tabel

Duur
Bedrag/dag
Type werkloosheid
Tussenkomst
50 eerste dagen 3 EUR Tijdelijke werkloosheid Werkgever
+ 5 EUR wettelijk Elk soort werkloosheid behalve overmacht
Vanaf 51ste dag 2 EUR wettelijk Economische, technische stoornis en slecht weer
+ 5 EUR wettelijk Elk soort werkloosheid behalve overmacht

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
13/01/2022
Registratienr
176498
Geldig van
01/01/2022
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
01/04/2022
Registratiedatum
08/11/2022
Onderwerp
Lonen
BS Bericht van neerlegging
05/12/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
07/05/2023
Gepubliceerd in het B.St. van
13/09/2023
Keywords
LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), MINIMUMUUR- EN MAANDLONEN, STUDENTENLONEN, VARIABEL LOON, LOONSVERHOGINGEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, OUDERE WERKNEMERS:ANCIËNNITEITSVERLOF,-TOESLAG,-PREMIE/AFSCHEIDSPREMIE, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
Tekst aangepast op
23/11/2022

Historiek
01/01/2022 31/12/2050 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/07/2019 31/12/2021 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/07/2017 30/06/2019 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen
01/01/2016 30/06/2017 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/07/2015 31/12/2015 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/01/2014 30/06/2015 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/12/2011 31/12/2013 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/07/2007 30/11/2011 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/07/2005 30/06/2007 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/07/2003 30/06/2005 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/01/2002 30/06/2003 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/01/1997 31/12/2001 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders