2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 19/03/2020
Geldig vanaf: 01/07/2019
Geldig tot: 31/12/2021

Uitkering: tijdelijke werkloosheid arbeiders.

Bedrag:

  • sectoraal (tijdelijke werkloosheid): 3 EUR/dag (50 eerste dagen)
  • wettelijk (economisch, technisch, slecht weer): 2 EUR/dag (vanaf de 51ste dag)

Betaling: door de werkgever.

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 23 september 2019 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de lonen (nr. 154925/CO/311).

Er is ook een wettelijke vergoeding voorzien voor tijdelijke werkloosheid energiecrisis (te betalen door de werkgever). Aangezien deze sector reeds een supplement voorziet voor economische werkloosheid in het klassieke stelsel, verwijzen we je naar ons interprofessioneel artikel dat uitlegt hoe je die toeslag combineert met de wettelijke toeslag die wordt voorzien bij tijdelijke werkloosheid energiecrisis.

1. Uitkering

In geval van gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders zal de werkgever een bijkomende uitkering betalen bovenop die van de RVA.

2. Bedrag en duur

3 EUR per dag gedurende de eerste 50 dagen.

3. Wettelijke uitkering

Sinds 2012, heeft de werknemer recht op een supplement op de werkloosheidsuitkering. Het minimumbedrag van het supplement wordt bepaald op 2 EUR per dag waarop de arbeider niet heeft gewerkt wegens tijdelijke werkloosheid (economisch, technisch, slecht weer). De werkgever is ertoe gehouden dit supplement te betalen, tenzij de betaling daarvan door een door de Koning algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst ten laste wordt gelegd van het Fonds voor Bestaanszekerheid.

PC 311 : De werkgever moet een aanvullende vergoeding van min. 2 EUR/dag werkloosheid betalen na de vergoedbare periode voorzien door de sector  (vanaf de 51ste dag).

4. Tabel

50 eerste dagen 3 EUR/dag Werkgever Tijdelijke werkloosheid
Vanaf de 51ste dag 2 EUR/dag Werkgever Economisch, technisch, slecht weer

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
23/09/2019
Registratienr
154925
Geldig van
01/07/2019
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
11/10/2019
Registratiedatum
30/10/2019
Onderwerp
loonvoorwaarden
BS Bericht van neerlegging
12/11/2019
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
-
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)

Historiek
01/01/2022 31/12/2050 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/07/2019 31/12/2021 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/07/2017 30/06/2019 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen
01/01/2016 30/06/2017 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/07/2015 31/12/2015 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/01/2014 30/06/2015 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/12/2011 31/12/2013 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/07/2007 30/11/2011 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/07/2005 30/06/2007 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/07/2003 30/06/2005 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/01/2002 30/06/2003 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/01/1997 31/12/2001 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders