190202 Fonds voor bestaanszekerheid: bijdrage syndicale premie en vorming

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 02/06/2023
Geldig vanaf: 01/01/2023
Geldig tot: 31/12/2023

Bedrag 2023: 84 EUR per tewerkgestelde werknemer en per werknemer in SWT op 30 september 2022.

Geïnd door: de bijdrage wordt door het Sociaal fonds geïnd in de loop van de maand april (storting uiterlijk op 31 mei aan het Sociaal fonds).

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 11 mei 2023 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten ter bepaling voor 2023 van de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming (nr. 179620/CO/311).

Syndicale vorming: zie hoofdstuk 24.

Syndicale premie (en historiek van bijdrage): zie hoofdstuk 25.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
11/05/2023
Registratienr
179620
Geldig van
01/01/2023
Geldig tot
31/12/2023
Neerleggingsdatum
11/05/2023
Registratiedatum
16/05/2023
Onderwerp
Bepaling voor 2023 van de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming
BS Bericht van neerlegging
13/06/2023
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
20/12/2023
Gepubliceerd in het B.St. van
12/01/2024
Keywords
SYNDICALE VORMING, SYNDICALE PREMIE, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, SYNDICALE VORMING, SYNDICALE PREMIE, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, SYNDICALE PREMIE
Tekst aangepast op
18/05/2023

Historiek
01/01/2024 31/12/2024 190202 Fonds voor bestaanszekerheid: bijdrage syndicale premie en vorming
01/01/2023 31/12/2023 190202 Fonds voor bestaanszekerheid: bijdrage syndicale premie en vorming
01/01/2022 31/12/2022 190202 Fonds voor bestaanszekerheid: bijdrage syndicale premie en vorming
01/01/2021 31/12/2021 190202 Fonds voor bestaanszekerheid: bijdrage syndicale premie en vorming
01/01/2020 31/12/2020 190202 Fonds voor bestaanszekerheid: bijdrage syndicale premie en vorming
01/01/2019 31/12/2019 190202 Fonds voor bestaanszekerheid: bijdrage syndicale premie en vorming